Sökning: "Ice Hockey"

Visar resultat 1 - 5 av 226 uppsatser innehållade orden Ice Hockey.

 1. 1. "Kyla på huvudet lindrar i alla fall akuta symtom" Ishockeyspelares upplevelse av upprepade hjärnskakningar : En kvalitativ intervjustudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Viktor Lindgren; Stefan Holmlund; [2021]
  Nyckelord :Hjärnskakning; Ishockey; Kylhjälm; Upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hjärnskakningar har under 2000-talet utvecklats till ett allt större problem inom ishockeyn. Under säsongerna 2012 - 2015 drabbades 105 spelare i Svenska hockeyligan (SHL) av en hjärnskakning. Tillsammans med knä- och axelskador är hjärnskakning den vanligaste skadan inom ishockeyn. LÄS MER

 2. 2. Manliga ishockeyspelares upplevelser av lagsammanhållning : En kvalitativ studie om lagsammanhållning och dess påverkan på idrottslig prestation

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Vega Carlberg; Ludvig Nilsson; [2021]
  Nyckelord :cohesion; performance; Group Environment Questionnaire; team sports; sammanhållning; prestation; Group Environment Questionnaire; lagidrott; ishockey;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka vilka upplevelser lagmedlemmar inom ett manligt ishockeylag har kring sammanhållning, samt vilka faktorer som upplevs vara betydande för social sammanhållning och uppgiftsorienterad sammanhållning. Syftet med studien var även att få en fördjupad kunskap kring hur lagets upplevda sammanhållning påverkar den idrottsliga prestationen. LÄS MER

 3. 3. Not All Goals Are Created Equal : Evaluating Hockey Players in the NHL Using Q-Learning with a Contextual Reward Function

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Databas och informationsteknik

  Författare :Jon Vik; [2021]
  Nyckelord :Sports Analytics; Markov Game; Machine Learning; Reinforcement Learning; Q-Learning; Data Mining; National Hockey League; Ice Hockey; Reward Function; Player Evaluation;

  Sammanfattning : Not all goals in the game of ice hockey are created equal: some goals increase the chances of winning more than others. This thesis investigates the result of constructing and using a reward function that takes this fact into consideration, instead of the common binary reward function. LÄS MER

 4. 4. Är det tillräckligt att vinna för att inte försvinna? : En kvalitativ uppsats om elitidrottare som yrke, samhällsengagemang och varumärkesbyggande

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

  Författare :Ella Alvin; Linnéa Jarefjäll; [2021]
  Nyckelord :Advocacy; brand; media; audience expectations; society; politics; media; elite athletes; sports; football; ice hockey; Samhällsengagemang; varumärke; media; publikförväntningar; samhälle; politik; elitidrottare; sport; fotboll; ishockey;

  Sammanfattning : Vinna eller försvinna. Så lyder talesättet och så lyder den stora grundmentaliteten när det kommer till sport. När du kliver ut på planen eller åker ut på isen gäller det att prestera. Men den prestation som dagens elitidrottare står för består av långt mycket mer än vad man vid första anblick kan tro. LÄS MER

 5. 5. "Vad ska jag göra nu, jag hade inget att gå till" : Herr elithockeyspelares upplevelser av övergången från idrott till karriären efteråt – En kvalitativ retrospektiv studie.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Oscar Davidsson; Marcus Borgh; [2021]
  Nyckelord :the holistic career development model; the athletic career transition model; elite sports; ice hockey; career transition; holistiska karrärutvecklingsmodellen; karriärövergångsmodellen; elitidrott; ishockey; karriärövergång;

  Sammanfattning : The purpose of the study was to examine former men's elite hockey players' experiences of the transition from sports to careers afterwards. All participants have played in the Swedish Hockey League (SHL) which is the highest hockey league in Sweden. Eleven interviewees participated in the survey, only men aged 35-53 (M = 43, SD = 5.29). LÄS MER