Sökning: "Ice Hockey"

Visar resultat 1 - 5 av 200 uppsatser innehållade orden Ice Hockey.

 1. 1. Wireless Sensor System for Monitoring Sportsmen Exposed to Hazardous Concussions

  Magister-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för tillämpad signalbehandling

  Författare :Alper Idrisoglu; [2019]
  Nyckelord :Concussion; g-Force; Impact detection; Ice Hockey; Real-time; Sensor; Web Socket; Wireless;

  Sammanfattning : Sport-related Traumatic Brain injuries (TBI) are a major problem in ice hockey. Reports show that it occurs 160 concussion per 1000 hours of play time and 4.6% of head injuries leads to a concussion in Sweden. LÄS MER

 2. 2. En cross-check i nacken, hör det till ishockey? En studie om normaliserat hockeyvåld och rättspluralism

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Rättssociologiska institutionen

  Författare :Madelene Axelsson; [2019]
  Nyckelord :hockeyvåld; rättspluralism; fokusgrupp; fallstudie; normativt handlande; rollövertagande; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim for this study is to examine and analyse the two legal systems controlling hockey violence from a legal pluralism point of view and examine why the hockey violence exists. The questions this study aims to answer are; Are the legal norms considered to properly deal with hockey violence? How is the relation between the two legal systems? What do hockey players think of the legal norms and why do they practice hockey violence? The amount of research on this phenomenon was insufficient, especially research regarding Sweden, so by using the methods focus group and case study together with the theoretic framework of legal pluralism and normative action and role acquisition, the questions were answered with a content analysis. LÄS MER

 3. 3. Elitsatsning och studier : En kvalitativ studie om unga elitsatsande ishockeyspelare och deras syn på kombinationen av elitsatsning och studier på och efter gymnasiet.

  L2-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Henrik Berglund; Emil Norman; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Många barn och ungdomar drömmer eller har någon gång drömt om att lyckes inom sportensvärld. Att kunna leva på sin sport är det få som lyckas med och att sedan bli ekonomisktoberoende är det ännu färre som blir. LÄS MER

 4. 4. Application and Further Development of TrueSkill™ Ranking in Sports

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Avdelningen för systemteknik; Uppsala universitet/Avdelningen för systemteknik; Uppsala universitet/Avdelningen för systemteknik; Uppsala universitet/Avdelningen för systemteknik

  Författare :Julia Ibstedt; Elsa Rådahl; Erik Turesson; Magdalena vande Voorde; [2019]
  Nyckelord :TrueSkill; ranking; machine learning; Gibbs sampling; message passing;

  Sammanfattning : The aim of this study was to explore the ranking model TrueSkill™ developed by Microsoft, applying it on various sports and constructing extensions to the model. Two different inference methods for TrueSkill was constructed using Gibbs sampling and message passing. LÄS MER

 5. 5. CROSSCHECKING ELLER MISSHANDEL? : En kritisk diskursanalys av kvällstidningars framställande av brott på ishockeyplanen.

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper; Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Olle Larsson; Rasmus Kågström; [2019]
  Nyckelord :media coverage; agenda setting; framing; news value; media logic; sports crime; agenda building; sports in media; sports violence;

  Sammanfattning : Ice hockey is seen as a rough sport. Sometimes situations tend to become too violent and players now and then get suspended for their acts on the ice. In very unusual cases the legal system has been forced to step in and prosecute players for situations on the ice. This is the case with Jakob Lilja. LÄS MER