Sökning: "Ice build-up"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Ice build-up.

 1. 1. Iskalla maffiasvek : En kvantitativ innehållsanalys om hur organiserad brottslighet gestaltas i svensk nyhetsmedia

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

  Författare :Linnéa Fernström; Erika Thunberg Aureliusson; [2018]
  Nyckelord :Organized crime; framing; agenda setting theory; news media; Organiserad brottslighet; gestaltning; dagordningsteorin; nyhetsmedia;

  Sammanfattning : Brott är generellt sett ett område som motsvarar många kriterier för nyhetsvärdering inom journalistiken och ämnet lockar till läsning. När media rapporterar om olika händelser i världen får därför framförallt våldsbrott mycket publicitet. LÄS MER

 2. 2. Analys av avisningsprocess i syfte att resurseffektivisera : Processkartläggning med potential till Lean Service

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Industriell teknik

  Författare :Rickard Snabb; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : A study made on streamlining the use of resources in aircraft de-icing and thepotential benefits of a Lean Service – In cooperation with Aviator stationed at ArlandaAirport.The de-icing process of aircrafts consists of two steps; first part is to remove the icebuild-up called de-icing and the second part is to prevent further ice formation calledanti-icing. LÄS MER

 3. 3. Reglerbar kylartäckning - En lösning till isbildningsproblematik i laddluftkylaren

  Master-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Daniel Hemmingsson; [2015]
  Nyckelord :Charge Air Cooler; Ice build-up; Condensation; Truck; CFD; Drag reduction; Aerodynamics; Laddluftkylare; Kondens; Isbildning; Lastbil; CFD; Luftmotstånd; Aerodynamik;

  Sammanfattning : Denna rapport ingår i ett examensarbete på avancerad nivå inom ämnet produktutveckling.Arbetet innefattar en fallstudie som genomförts vid RTGA, Scania CV AB i Södertälje.Examensarbetet omfattar 30 högskolepoäng och har genomförts av undertecknad,teknologstudent från Mälardalens Högskola vårterminen 2015. LÄS MER

 4. 4. Motorreglering i Hybridapplikationer

  Master-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Tobias Johansson; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Den strängare emissionslagstiftning har drivit motorutvecklingen till att förbättra utsläppen från förbränningsmotorn. Ett effektivt sätt att minska utsläppen motorutsläppen är att använda en elmotor, d.v.s. LÄS MER

 5. 5. Kvidingedeltat : bildningsprocesser och arkitektonisk uppbyggnadsmodell av ett glacifluvialt Gilbertdelta

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Geologiska institutionen

  Författare :Pernilla Nilsson; [2007]
  Nyckelord :Kvidingedeltat; Gilbertdelta; isälvsdelta; georadar; arkitektoniska element; sluttningsprocesser; the Kvidinge deposit; Gilbert-type delta; glaciofluvial delta; ground penetrating radar GPR ; architectural elements; delta-slope processes; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Kvidingefältet ligger i nordvästra Skåne på Söderåsens nordöstra sida och avlagringen är ett delta som bildades i en havsvik under deglaciationen av området. Syftet med undersökningen är att göra en arkitektonisk analys av Kvidingedeltats tredimensionella uppbyggnad och att ta reda på hur deltautbyggnaden gått till. LÄS MER