Sökning: "Ice build-up"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden Ice build-up.

 1. 1. Iskalla maffiasvek : En kvantitativ innehållsanalys om hur organiserad brottslighet gestaltas i svensk nyhetsmedia

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

  Författare :Linnéa Fernström; Erika Thunberg Aureliusson; [2018]
  Nyckelord :Organized crime; framing; agenda setting theory; news media; Organiserad brottslighet; gestaltning; dagordningsteorin; nyhetsmedia;

  Sammanfattning : Brott är generellt sett ett område som motsvarar många kriterier för nyhetsvärdering inom journalistiken och ämnet lockar till läsning. När media rapporterar om olika händelser i världen får därför framförallt våldsbrott mycket publicitet. LÄS MER

 2. 2. Analys av avisningsprocess i syfte att resurseffektivisera : Processkartläggning med potential till Lean Service

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Industriell teknik

  Författare :Rickard Snabb; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : A study made on streamlining the use of resources in aircraft de-icing and thepotential benefits of a Lean Service – In cooperation with Aviator stationed at ArlandaAirport.The de-icing process of aircrafts consists of two steps; first part is to remove the icebuild-up called de-icing and the second part is to prevent further ice formation calledanti-icing. LÄS MER

 3. 3. Reglerbar kylartäckning - En lösning till isbildningsproblematik i laddluftkylaren

  Master-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Daniel Hemmingsson; [2015]
  Nyckelord :Charge Air Cooler; Ice build-up; Condensation; Truck; CFD; Drag reduction; Aerodynamics; Laddluftkylare; Kondens; Isbildning; Lastbil; CFD; Luftmotstånd; Aerodynamik;

  Sammanfattning : Denna rapport ingår i ett examensarbete på avancerad nivå inom ämnet produktutveckling.Arbetet innefattar en fallstudie som genomförts vid RTGA, Scania CV AB i Södertälje.Examensarbetet omfattar 30 högskolepoäng och har genomförts av undertecknad,teknologstudent från Mälardalens Högskola vårterminen 2015. LÄS MER

 4. 4. Motorreglering i Hybridapplikationer

  Master-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Tobias Johansson; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Den strängare emissionslagstiftning har drivit motorutvecklingen till att förbättra utsläppen från förbränningsmotorn. Ett effektivt sätt att minska utsläppen motorutsläppen är att använda en elmotor, d.v.s. LÄS MER

 5. 5. From Ghana to Magnum Ice Cream. Tracking Down the Organisation of Sustainable Cocoa Product Chains

  H-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för energi och miljö

  Författare :Josefin Borg; Julie K Selmer; [2012]
  Nyckelord :Sustainable product chain management; sustainable agriculture; smallholder farming; cocoa; agri-food industry; Unilever; Cool Farm Tool; greenhouse gas calculator; certification schemes; Rainforest Alliance.;

  Sammanfattning : This master thesis will follow the product chain of cocoa from a sustainability perspective, from the cocoa farms in Ghana to the production of Magnum ice creams. The emphasis is on the organisational structure of the product chain, how it is managed to ensure sustainable sourced cocoa.The cocoa industry is complex with diverse range of actors. LÄS MER