Sökning: "Iceland*"

Visar resultat 1 - 5 av 340 uppsatser innehållade ordet Iceland*.

 1. 1. Från vagga till häkte. En systematisk litteraturstudie kring föräldraskapets påverkan på ungas brottslighet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Begard Sulaiman; Gabriel Pettersson; [2021-05-31]
  Nyckelord :criminal; criminality; Delinquen*; sociala band; socialt kapital; felony; youth; teen*; adolescents; urban youth; offender; Norden; Scandinavia; Swed*; Norw*; Finland; Denmark; Iceland*;

  Sammanfattning : Background: In the current scientific landscape within systematic reviews concerning theeffects of parental factors on juvenile delinquency there is a noticeable bias towards studiesthat have been performed in a North American context.Aim: Compiling the research regarding parental factors' influence on youth in a Nordiccontext. LÄS MER

 2. 2. Microstructural evolution of ice under simple shear deformation

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Carina Liebl; [2021-01-11]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : To investigate microstructure in ice deformed under simple shear conditions experimentswere performed with artificial polycrystalline ice and natural ice samples form Vatnajökullglacier in Iceland. A new deformation apparatus was tested and results from deformationwere compared to literature to validate the method. LÄS MER

 3. 3. Patterns and Determinants of Payout Policy in the 21-st Century : A study of the Nordic Countries.

  Master-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Tatiana Silva da Costa; Abubacarr Sidy Nyassi; [2021]
  Nyckelord :Firms’ factors; cash dividends; share repurchases; payout ratio; Dividend Irrelevance Theory; Signaling Theory; Agency Theory; Life-cycle Theory; Substitution and Flexibility Hypotheses;

  Sammanfattning : Payout policies is one of the most discussed topics in corporate finance. Since Miller & Modigliani (1961) dividend irrelevance theory, which was based on perfect markets, many theories have been developed in order to incorporate market imperfections to payout decisions. LÄS MER

 4. 4. Rörelseasymmetrier i trav hos islandshästar i träning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Författare :Ebba Zetterberg; [2021]
  Nyckelord :EquiMoves; fyrgångare; femgångare; hälta; DMRT3;

  Sammanfattning : Ortopediska skador som visar sig som hältor hos hästar orsakar årligen stora konsekvenser för djurvälfärden och är en vanlig orsak till avlivningar. En hälta klassificeras som ett avvikande rörelsemönster kopplat till smärta. För att bedöma hältor studeras hästarnas rörelsemönster med fokus på huvudet och bäckenet. LÄS MER

 5. 5. Impacts of a local community event on development of peripheral destination : Entrepreneurial perspective on Aldrei fór ég suður festival in Iceland

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

  Författare :Alina Bavykina; [2021]
  Nyckelord :periphery; remoteness; peripheral destinations; tourism; events; festivals; event tourism; sustainable destination development; entrepreneurship; tourism management; rural development; collaboration; network; social capital; social embeddedness; sustainability; Iceland; Westfjords; Aldrei fór ég suður; Ísafjörður;

  Sammanfattning : Remote communities stay vulnerable in the face of major socioeconomic challenges. Tourism is often seen as a way to stimulate local economies and increase attractiveness of peripheral destinations, while events are considered to be one of the tools to promote tourism. LÄS MER