Sökning: "Iceland"

Visar resultat 6 - 10 av 218 uppsatser innehållade ordet Iceland.

 1. 6. Methods for Coastal Flooding Risk Assessments : An Application in Iceland

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Guðrún Elín Jóhannsdóttir; [2019]
  Nyckelord :Coastal flooding; sea level; sea level rise; risk assessment; hazard; Havsöversvämning; havsnivå; havsnivåhöjning; riskbedömning; fara;

  Sammanfattning : Flood risk increases with rising sea levels and coastal settlements need to adapt to this increasing risk. For that, hazard and risk assessments are an important step. Coastal floods have caused problems in Iceland in the past and are thought to do so in the future as well. LÄS MER

 2. 7. Assessing evolution of ice caps in Suðurland, Iceland, in years 1986 - 2014, using multispectral satellite imagery

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Författare :Alicja Miodonska; [2019]
  Nyckelord :remote sensing; multispectral satellite imagery; Landsat; Iceland; glaciers; ice caps; Geography; GIS; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : The study focuses on the application of multispectral satellite imageries in glaciological studies. It aims to assess how the Icelandic glaciers have evolved over the last decades (from the 1980s to 2014). The study area covers Mýrdalsjökull and Eyjafjallajökull ice caps located in Suðurland, Iceland. LÄS MER

 3. 8. Political Climate : How Environmental Attitudes relates to Support for Radical Right-wing Parties in the Nordic Countries

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Agnes Duregård; [2019]
  Nyckelord :Radical right-wing parties; Nordic countries; environmental attitudes; post-materialist values; Denmark; Finland; Iceland; Norway; Sweden; populism; environmentalism;

  Sammanfattning : The Nordic countries are geographically, culturally and politically close, and have all witnessed an upsurge in support for radical right-wing parties over the past decades. Although the five parties: the Danish People’s Party, the Finns Party, the Icelandic Progressive Party, the Norwegian Progress Party, and the Sweden Democrats, are different when it comes to party history and how accepted they have been by other parties, they are today similar in their anti-immigration rhetoric, their critique of the established elites and to some extent their welfare chauvinism. LÄS MER

 4. 9. De nordiska biblioteken : En undersökning av Nordisk kulturkontakts och Nordens hus biblioteks identitetsskapande

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för ABM

  Författare :Malin Barkelind; [2019]
  Nyckelord :Nordic Cultural Co-operation; Organizational Identity; Special Libraries; Discourse; Nordiskt kultursamarbete; organisationers identitetsskapande; specialbibliotek; diskurs;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to examine the construction of Nordic and organizational identities performed by the libraries of two Nordic cultural institutions: the Nordic Culture Point in Helsinki, Finland, and the Nordic House in Reykjavik, Iceland. To do this, three main methods were used: (a) Fairclough’s critical discourse analysis was employed to interpret the institutions’ self-representations, (b) the topics of debates and talks organized by the institutions were analysed and (c) interviews were performed with librarians currently working at these libraries. LÄS MER

 5. 10. Vulkanisk inverkan på klimatet och atmosfärcirkulationen : en litteraturstudie som jämför vulkanism på låg respektive hög latitud

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Geologiska institutionen

  Författare :Fanni Végvári; [2019]
  Nyckelord :vulkanutbrott; aerosoler; låg hög latitud; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Vulkanisk aktivitet har sedan längre observerats ha en stor påverkan på klimatet. Svavelaerosoler från utbrott bildar molntäcken som kan sprida sig runt globen och hindrar en del solstrålar från att nå markytan. Till följd av detta sker en temperaturminskning av marknära luft under det område som molnet täcker. LÄS MER