Sökning: "Icke-demokratiska ideal"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Icke-demokratiska ideal.

 1. 1. Delaktighet som pedagogik : Föreställd ras och publikpositioner i den svenska folktypsutställningen.

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för idé- och lärdomshistoria

  Författare :Britas Benjamin Eriksson; [2013]
  Nyckelord :Pedagogical Ideals of Participation; Participatory Media; Measurements; Popular Eugenics; Race-Biology; Exhibits; Travelling Exhibits; Genealogical surveys; Family tree; Imagined community; Masspublics; Herman Lundborg; Carl Magnus Fürst; Gaston Backman; 1919; People-Types; Race; Sweden; Media; Non-Democratic Ideals; Myrdal; The Swedish Institute for Race-Biology; Svenska institutet för rasbiologi; Myrdal; Icke-demokratiska ideal; Media; Sverige; Gaston Backman; Carl Magnus Fürst; Herman Lundborg; Genealogiska undersökningar; Släktforskning; Föreställd gemenskap; Rasbiologi; Utställningar; Ambulerande utställningar; Popularisering; Mätningar; Delaktigörande ideal; Pedagogiska ideal; Användar-genererade medier;

  Sammanfattning : Participation as Pedagogy – Imagined Race and the Exhibit of Swedish Peoples-Types.This essay will analyse and give a deeper picture of the ”The Exhibit of Swedish People-Types” by focusing on the pedagogical ideals that formed the exhibit as an participatory media. LÄS MER

 2. 2. Kinesisk nationalism: på vilka sätt använder Kinas kommunistiska parti nationalistisk retorik i uttalanden om Spratlyöarna som kan främja legitimiteten i deras anspråk på fortsatt maktinnehav i Kina?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :David Wernersson; [2013]
  Nyckelord :Chinese communist party; Sovereignty; Conflict; Democracy; Nationalism; China; Spratly Islands; South China sea; Human Rights; Mänskliga rättigheter; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen syftar till att utreda hur den kinesiska nationalismen används som ett maktverktyg för den icke-demokratiska regimen i Kina i syfte att legitimera sin makt hos den kinesiska befolkningen. Studien utreder Kinas inblandning i konflikten om Spratlyöarna och hur den kinesiska retoriken i konflikten används för att skapa sammanhållning och legitimitet för det Kinesiska kommunistiska partiet (KKP), alltså inte vilka globala effekter konflikten om Spratlyöarna leder till. LÄS MER