Sökning: "Icke-heteronormativ"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet Icke-heteronormativ.

 1. 1. HBTQ+ personers upplevelser av bemötandet från sjuksköterskan inom psykiatrisk vård

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - avancerad nivå

  Författare :Joffen Kleiven; [2019]
  Nyckelord :Experiences; interaction; LGBT; psychiatric nursing; qualitative method; Bemötande; HBTQ ; psykiatrisk omvårdnad; kvalitativ metod; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund HBTQ+ personer får inte ett respektfullt och bra bemötande av vårdpersonal beroende på bristfällig kunskap. Studier visar att HBTQ+ personer är utsatta för hälsorelaterad diskriminering i större utsträckning än heterosexuella. Om bemötandet är felaktigt kan personerna senare välja att inte söka psykiatrisk vård. LÄS MER

 2. 2. Att arbeta med hbtq-frågor inom öppenvården

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

  Författare :Linnéa Engebretsen; Ellinor Bergström; [2013]
  Nyckelord :hbtq; Normativitet; Värderingar; Vårdpersonal; Utbildning;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien var att undersöka vilken erfarenhet och upplevelse vårdpersonal har av att arbeta med hbtq-frågor. Bakgrund: Sverige har kommit långt med jämnställdhet och arbete mot diskriminering. Trots detta finns det studier som tyder på att personer inom hbtq-gruppen känner sig illa behandlade och kränkta i vården. LÄS MER