Sökning: "Icke-patientnärvår"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet Icke-patientnärvår.

  1. 1. Patientnära vård i fokus. Observationer av sjuksköterskans arbetsdag.

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

    Författare :Bodil Gröndal; Camilla Jönsson; [2009]
    Nyckelord :Arbetsuppgifter; Kvalitét; Observationsstudie; Patientnära vård; Icke-patientnärvår; Tid;

    Sammanfattning : Grøndal, B & Jönsson, C. Patientnära vård i fokus. Observationer av sjuksköterskans arbetsdag. Examensarbete i omvårdnad 15 högskolepoäng. LÄS MER