Sökning: "Icke-tekniska lösningar"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Icke-tekniska lösningar.

 1. 1. Self-Service Business Intelligence : Hantering av utmaningar inom tillgång och användning av data

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :William Mclellan; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Self-Service Business Intelligence (SSBI) är en trend inom Business Intelligence (BI) som uppstått efter att organisationer får allt större problem med icke-tekniska användare som behöver mer och mer data från tekniska användare för att ta korrekta beslut. Filosofin bakom SSBI är därför att icke-tekniska användare lätt ska kunna läsa av data och utforska tillgänglig data. LÄS MER

 2. 2. En kritisk studie av ekologisk hållbarhet i bostadssektorn - Med fokus på tekniska lösningar och delade boendeformer

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi

  Författare :Karin Alfredsson; [2019]
  Nyckelord :Housing sector; Ecological sustainability; Shared forms of housing; Technical solutions; Non-technical solutions Bostadssektorn; Ekologisk hållbarhet; Delade boendeformer; Tekniska lösningar; Icke-tekniska lösningar; Social Sciences;

  Sammanfattning : This study is based on the reflections that society's activities have a negative impact on the climate and that there are planetary boundaries that need to be taken into account if ecological sustainability will have a chance to be achieved. Today the Swedish housing sector is quite resource intensive and contribute to about 20 percent of the Swedish emissions of carbon dioxide, which is about 20 million tons of carbon dioxide annually. LÄS MER

 3. 3. Pre-study and system design of a mobile platform simulator system

  M1-uppsats, KTH/Hälsoinformatik och logistik

  Författare :Luis Katewa; [2018]
  Nyckelord :Automatic voltage regulator; control systems; synchronous generator; gas turbines; PID control; simulator; Automatisk spänningsregulator; styrsystem; synkrongenerator; gasturbiner; PID-kontroll; simulator;

  Sammanfattning : There are many ways to produce energy, using e.g. gas or hydro turbines. To guarantee a stable power output, it is important to consider components that could control and adjust the output power automatically. LÄS MER

 4. 4. Den tillväxtgenererande klimatpolitiken : En diskursteoretisk studie om den svenska klimatpolitikens framtidsvision

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Emilia Bergius; [2017]
  Nyckelord :klimat; klimatpolitik; diskursanalys; diskursteori;

  Sammanfattning : Om vi människor inte minskar våra utsläpp av växthusgaser beräknas det kunna få katastrofala följder i framtiden. Sverige beskrivs som ett föregångsland inom det klimatpolitiska området men trots det finns nationella svårigheter med att uppnå de klimatpolitiska målsättningarna. LÄS MER

 5. 5. Unlicensed and licensed low-power wide area networks : Exploring the candidates for massive IoT

  Master-uppsats, KTH/Radio Systems Laboratory (RS Lab)

  Författare :Daniel Sjöström; [2017]
  Nyckelord :LPWA; LPWAN; IoT; massive IoT; NB-IoT; eMTC; EC-GSM-IoT; SigFox; LoRa; LoRaWAN; LoRa Alliance;

  Sammanfattning : In the Internet of things (IoT), many applications will require low-power and low-cost to achieve long lifetime and scale (respectively). These types of applications are referred to as massive IoT, as opposed to critical IoT, which emphasizes ultra-high reliability and availability and low latency. LÄS MER