Sökning: "Icke-verbal kommunikation"

Visar resultat 1 - 5 av 332 uppsatser innehållade orden Icke-verbal kommunikation.

 1. 1. ”Det är mycket lättare att fejka i videointervjuer” : En kvalitativ studie om rekryterares upplevelser av att genomföra anställningsintervjuer digitalt via video och fysiska intervjuer

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för kultur och samhälle

  Författare :Hanna Fontana; Evelina Roberg; [2022]
  Nyckelord :Video interview; Emotional; Communication; Physical Interviews; Non-Verbal Communication; Videointervju; Emotioner; Kommunikation; Fysiska intervjuer; Icke-verbal kommunikation;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka rekryterares upplevelser av att genomföra anställningsintervjuer via videointervju jämfört med fysiska intervjuer. Den tidigare forskningen visar att rekryterare föredrar fysiska intervjuer då de upplever att de får en tydligare helhetsbild av kandidaterna. LÄS MER

 2. 2. Lyssnande chefer - En kvalitativ studie om internt lyssnande ur ett genusperspektiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för tjänstevetenskap

  Författare :Linette Ottosson; Eva Lundström; [2022]
  Nyckelord :Organisatoriskt lyssnande; Internt lyssnande; Värdeskapande; Genus; Icke-verbal kommunikation; Social Sciences;

  Sammanfattning : Titel: Lyssnande chefer: En kvalitativ studie om internt lyssnande ur ett genusperspektiv. Universitet: Lunds Universitet, Campus Helsingborg, Institutionen för Service Management. LÄS MER

 3. 3. Icke-verbal kommunikation och animation : Animation av oärlighet för ansiktslösa karaktärer

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Elin Munter; [2022]
  Nyckelord :Icke-verbal kommunikation; Kroppsspråk; Animation; Lögn; Spel;

  Sammanfattning : Denna studie har undersökt om betraktare kan urskilja att en animerad ansiktslös karaktär har negativa intentioner och försöker ljuga, enbart genom hur dess kroppsspråk animeras. Undersökningen genomfördes med kvantitativa enkäter, där testdeltagarna fick studera två olika animationer av en 3D-modell. LÄS MER

 4. 4. Kommunikationens betydelse för omvårdnaden i livets slut : En litteraturstudie

  M1-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

  Författare :Johanna Bengtsson; Wilma Håkansson; [2022]
  Nyckelord :Communication; End-of-life; Experience; Nurse; Nursing; Erfarenhet; Kommunikation; Livets slut; Omvårdnad; Sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kommunikation består av både verbal och icke-verbal kommunikation. Omvårdnaden i livets slut innefattar såväl patient som anhöriga och det kan innebära att sjuksköterskan ska ha en stödjande funktion åt såväl patient som anhörig, lindra symtom och se till så att patientens värdighet och integritet bevaras. LÄS MER

 5. 5. Digital vägledning efter coronapandemin : En kvalitativ studie om studie- och yrkesvägledares förhållningssätt till digital vägledning efter coronapandemin

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI)

  Författare :Daniel Möcklö; Johan Hebro; [2022]
  Nyckelord :Studie- och yrkesvägledning; digital vägledning; face-to-face-samtal; coronapandemi; kommunikation.;

  Sammanfattning : Från och med 1 april 2022 klassas inte längre Covid-19 som en allmänfarlig- eller samhällsfarlig sjukdom och restriktionerna som tidigare tvingade fram digital vägledning i skolor gäller inte längre.Studiens syfte och frågeställning är att undersöka hur studie- och yrkesvägledare förhåller sig till digital vägledning efter covid-19 pandemin och vilka fördelar- samt nackdelar de upplevt med digital vägledning. LÄS MER