Sökning: "Icke-vinstdrivande organisation"

Visar resultat 1 - 5 av 43 uppsatser innehållade orden Icke-vinstdrivande organisation.

 1. 1. Finns det direkta kopplingar? : En kvalitativ studie om mål och dess påverkan på inkubationsprocessen hos svenska inkubatorer

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Ward Abukaf; Johan Gustafsson; [2021]
  Nyckelord :Business incubator; Goals; Incubation process; Selection; Coaching; Non-profit organization; Inkubator; Mål; Inkubationsprocess; Urval; Handledning; Icke-vinstdrivande organisation;

  Sammanfattning : Bakgrund: Inkubatorer är organisationer som syftar till att hjälpa nystartade företag att växa och överleva sina tidiga år. Det finns tydligt beskrivet hur inkubatorernas stödprocesserär utformade, men beskrivningar om hur och varför de utformats på detta sätt lyser med sin frånvaro. LÄS MER

 2. 2. Sustainability Project Portfolio Selection Framework : Developing decision criteria with a TBL approach

  Master-uppsats, KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.); KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

  Författare :My Argården Björn; Farah Laith Abdulahad Kalian; [2021]
  Nyckelord :Sustainability; Triple Bottom Line; TBL; Decision criteria; Project selection; project portfolio management; Projektportföljstyrning; Triple Bottom Line; projektselektering; hållbarhet;

  Sammanfattning : Sustainability is one of the main drivers today for change in the world, many organisations are trying to be sustainable in their own way. One of the ways to do this is to integrate sustainability, or the triple bottom line (TBL), in their decision-making. LÄS MER

 3. 3. Avskrivningars påverkan på sparande : En studie baserad på bostadsrättsföreningar

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Redovisning; Stockholms universitet/Redovisning

  Författare :Johanna Nilsson; Sara Östman; [2020]
  Nyckelord :Accounting; depreciation; building; savings; housing associations; non-profit organizations.; Redovisning; avskrivningar; byggnad; sparande; bostadsrättsföreningar; icke vinstdrivande organisationer.;

  Sammanfattning : Tidigare forskning: Studien grundas framförallt på teorier om redovisningsval och desspåverkan på ekonomisk ställning, men även forskning om förståelse av finansiell information. Problem: Tidigare forskning har marginellt beforskat hur avskrivningsmetod påverkarekonomisk ställning. LÄS MER

 4. 4. Att skapa lojalitet hos de som skänker till secondhand : En kvalitativ studie av hur secondhandorganisationer arbetar för att få lojala gåvogivare

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Philip Gillgard; [2020]
  Nyckelord :secondhand; ideell organisation; välgörenhetsorganisation; icke vinstdrivande organisation; gåvogivare; nöjdhet; engagemang; förtroende; lojalitet; kundlojalitet; givarlojalitet;

  Sammanfattning : Lojala kunder är eftertraktade för företag, genom deras återkommande köp och positiva attityd till varumärket. Icke vinstdrivande secondhandorganisationer bygger sin verksamhet på att personer skänker gåvor (gåvogivare), varför det är attraktivt att de är lojala (givarlojalitet). LÄS MER

 5. 5. "Köp inte! Det är inte öl, det är vatten" : En multimodal kritisk diskursanalys av Systembolagets marknadskommunikation

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Sara Boskovic; Fanny Hammarberg; [2019]
  Nyckelord :MCDA; alcohol; Systembolaget; monopoly; strategic communication; marketing communication; social responsibility; MCDA; alkohol; Systembolaget; monopol; strategisk kommunikation; marknadskommunikation; samhällsansvar;

  Sammanfattning : This study analyses the marketing communication of Systembolaget. The material is the organization's last three tv-commercials. The aim of the study is to problematize the marketing communication of Systembolaget since it is a non-profit organization owned by the government. LÄS MER