Sökning: "Idé- och ideologi analys"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Idé- och ideologi analys.

 1. 1. Situationen i Turkiet

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Mattias Bubicic; [2020]
  Nyckelord :Turkiet; Dahls demokratiska definition; avdemokratisering; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I detta arbete kommer undersökas huruvida, det sker en avdemokratisering i landet och isåfall varför gör sker det då? Teorin som kommer användas i detta arbete är Dahls demokratiska åtta definitioner av en fungerande liberal demokrati samt kommer denna teori även användas som ett analysverktyg. Även i detta arbete kommer Idé och ideologi analysen att användas och utifrån denna analys djupare kommer denna metod utgå från olika dimensioner. LÄS MER

 2. 2. Viljan att påverka : En studie över opinionsbildande och ideologisk positionering kring sekelskiftet 1900

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för idé- och lärdomshistoria

  Författare :Niklas Gunnarsson Nording; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Abstract Niklas Gunnarsson Nording, Viljan att påverka: En studie över opinionsbildande och ideologisk positionering kring sekelskiftet 1900, Uppsala universitet: Institutionen för idé- och lärdomshistoria, C-uppsats, vårterminen-2019. Undersökningen går in på samspelet mellan tidningsaktörer och studentföreningar med ambitionen att synliggöra underliggande strukturer som var av betydelse för att bilda opinion. LÄS MER

 3. 3. Att frigöra en byte : En ideologianalys av fri mjukvara

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier

  Författare :Arvid Leickt; [2018]
  Nyckelord :Fri mjukvara; Open Source; Social Rörelse; Diskursiv; Ideologi;

  Sammanfattning : Denna studie har behandlat fri mjukvara ur ideologanalytiskt perspektiv. Studien bygger på en analys av Free Software Foundation, mjukvaruplattformen GNU samt ett forum som främst diskuterar fri mjukvara. LÄS MER

 4. 4. Föreställningar om barn inom I Ur och Skur - en idé- och ideologi analys

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Vincent Karlsson; [2014]
  Nyckelord :Idé- och ideologi analys; Barnsyn; Normalitet; Det önskvärda barnet; Naturen; Föreställningar; I Ur och Skur;

  Sammanfattning : Sweden is currently a country in which a large amount of children’s time has changed to be spent within institutions, for small children these institutions are preschools. These are places where notions are created regarding what children are, what’s good for children, what’s normal and desirable regarding children. LÄS MER

 5. 5. Lånefest och skuldsjuka : Framställningen av eurokrisen i Grekland och Irland i svensk opinionsjournalistik 2009-2011

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Josephine Ahl; Sandra Johansson; [2013]
  Nyckelord :Eurokrisen; opinionsjournalistik; ekonomijournalistik; lingvistisk analys; metaforer; idésystem.;

  Sammanfattning : Denna uppsats belyser hur den ekonomiska krisen på Irland respektive Grekland skildrades i svensk opinionsbildande journalistik perioden 1 juli 2009 till och med 30 juni 2011. Länderna har olika bakgrund och ekonomier men var föremål för samma kris och båda tvingades ta stödlån 2010. LÄS MER