Sökning: "Idéanalys statsvetenskap"

Visar resultat 1 - 5 av 58 uppsatser innehållade orden Idéanalys statsvetenskap.

 1. 1. Which side are you on? : Kvalitativ idéanalys av Vänsterpartiets valmanifest genom tiderna

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Johannes O'Rourke Drevfjäll; [2021]
  Nyckelord :Socialism; Marxism; Feminism; Andrew Heywood; Vänsterpartiet; SSV; Neomarxism;

  Sammanfattning : This essay compares two party programmes with each other, both of the programmes are from the Swedish party Vänsterpartiet. The first program was written in 1917 and the second is the latest form 2018. LÄS MER

 2. 2. Förvaltningsförändring och läroplaner : En idéanalys av Lgr 69, Lgr 80, Lpo 94 samt Lgr 11

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Thea Nilsson Åsman; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Med vilken rätt? : En kvalitativ idéanalys angående mänskliga rättigheter och skyldigheter i Sverige 2021

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Amanda Ribguth; [2021]
  Nyckelord :Human Rights; Human Responsibility; Swedish State; Sweden; Philosophers; John Lock; Jean-Jacques Rousseau; Robert Nozick;

  Sammanfattning : This essay compares the theory of human rights and human responsibility to the reality in the Swedish government. The aim is to understand what the            philosophers in this case study are saying about human rights and responsibility. The essay also asks how the philosopher’s theories compare to the reality in the Swedish State. LÄS MER

 4. 4. Ett nutida samhällskontrakt : En idéanalys av Moderaternas samhällskontrakt i ett förslag till idéprogram med utgångspunkt i olika kontraktsteorier

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Matilda Divinyi; [2021]
  Nyckelord :Samhällskontrakt; Moderaterna; Jean-Jacques Rousseau; Thomas Hobbes; John Locke; idéanalys; politisk filosofi;

  Sammanfattning : In recent years, The Swedish Moderate Party have repeatedly used the term social contract. What do they mean by this concept that has its roots in the philosophers during the Enlightenment? These thinkers lived in a different time with political problems of ther time. LÄS MER

 5. 5. En globaliserad värld : En idéanalys av Republikanerna under dem amerikanska presidentvalen 2008, 2012 och 2016

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Carolina Ekström; [2021]
  Nyckelord :Globalization; Republicans; USA; American Leadership; Politics; Economy;

  Sammanfattning : After the American presidential election of 2016, it stood clear that the Republican presidential candidate Donald J Trump had been elected as the president of the United States. Trump’s administration was featured by an anti-globalization. LÄS MER