Sökning: "Idébärare"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade ordet Idébärare.

 1. 1. Att förstå EBP - Översättningar av idén om en evidensbaserad praktik i den svenska socialtjänsten

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Odhnoff Carl; [2016-02-05]
  Nyckelord :evidens; EBP; socialtjänsten; översättning; idé;

  Sammanfattning : Evidensbaserad praktik (EBP) är ett just nu populärt begrepp i den svenska socialtjänsten. Idén om EBP har spridits i fältet och det pågår ett nationellt statligt arbete med att implementera den i den lokala praktiken i kommunerna. Den här uppsatsen undersöker olika sätt att se på och förstå EBP som existerar i fältet. LÄS MER

 2. 2. Hitta in : Rundvandring i Sundsvalls Stenstad

  L2-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för informations- och kommunikationssystem

  Författare :Jonas Nilsson; [2016]
  Nyckelord :Mobil applikation; Sundsvall; rundvandring; guide;

  Sammanfattning : Målet med detta projekt är att designa och bygga en prototyp på en mobil applikation för Android och iOS som guidar och lockar användare till intressanta platser i Sundsvalls Stenstad. Detta med hjälp av information i form av text, bild och video samt gamification, alltså att göra guiden till en typ av spel. LÄS MER

 3. 3. Avfallsförebyggande – Från idé till handling. En fallstudie av avfallsorganisationen Sysav

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Kristoffer Sköld; [2015-10-15]
  Nyckelord :avfallsförebyggande; översättningsteori; institutionalisering; handlingsnät; legitimitet;

  Sammanfattning : Avfallsförebyggande är en relativt ny fråga som aktualiserats under det senastedecenniet. Ökade avfallsmängder och resursslöseri pekas ut som orsaker till att synenpå avfallshantering börjar förändras. EU har under 2008 lanserat ett nyttAvfallsdirektiv som bland annat syftar till att minska mängden avfall inom unionen. LÄS MER

 4. 4. Idébärarens behov : En undersökning i Eskilstuna angående idébärarens behov genom innovationsprocessen

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Astrid Ramberg; Ranna Kass Kawo; [2009]
  Nyckelord :Idébärare; behov; innovationsprocessen; rådgivning;

  Sammanfattning : Detta arbete handlar om att kartlägga hur idébärarnas behov genom innovationsprocessen uppfattades utifrån idébärarna själva, men även utifrån aktörerna som arbetar med ”Din idé” i Eskilstuna Kommun. Litteraturundersökningen vi gjorde innefattade bland annat vilka egenskaper idébäraren kan tänkas ha, utbildningens betydelse och hur innovationsprocessen och affärsplanen ser ut. LÄS MER

 5. 5. Chefens roll i ett innovativt klimat : En studie om enhetschefens hantering av innovativt klimat i äldreomsorgen

  Magister-uppsats, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

  Författare :Emma Ingefjord; Hanna Letterblad; [2009]
  Nyckelord :kommun; äldreomsorg; ledarskap; enhetschef; innovativt klimat;

  Sammanfattning : Äldreomsorgen står inför ständiga förändringar och i dagsläget neddragningar. I Norrköpings kommun har ett projekt startats för att kunna ta tillvara på personalens innovativa förmåga. Personalen verkar tillsammans med chefen i ett arbetsklimat som kan vara både bra och dåligt. LÄS MER