Sökning: "Idébärare"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet Idébärare.

 1. 1. Utveckla företagsinkubatorn Movexums kundresa med tjänstedesign

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Industridesign

  Författare :Daniel Edströms; [2019]
  Nyckelord :industridesign; tjänstedesign; service design; design; beteendeprofil; beteendetyper; kundresa; costumer journey;

  Sammanfattning : Arbetets övergripande syfte har varit att kartlägga ­företagsinkubatorn Movexums kundresa, lokalisera eventuella problem och hitta ­­­­­­­­­­­förbättringsmöjligheter. En företagsinkubator hjälper entreprenörer och idébärare med att göra sina innovativa idéer att bli framgångsrika ­produkter och tjänster. LÄS MER

 2. 2. Att förstå EBP - Översättningar av idén om en evidensbaserad praktik i den svenska socialtjänsten

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Odhnoff Carl; [2016-02-05]
  Nyckelord :evidens; EBP; socialtjänsten; översättning; idé;

  Sammanfattning : Evidensbaserad praktik (EBP) är ett just nu populärt begrepp i den svenska socialtjänsten. Idén om EBP har spridits i fältet och det pågår ett nationellt statligt arbete med att implementera den i den lokala praktiken i kommunerna. Den här uppsatsen undersöker olika sätt att se på och förstå EBP som existerar i fältet. LÄS MER

 3. 3. Hitta in : Rundvandring i Sundsvalls Stenstad

  L2-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för informations- och kommunikationssystem

  Författare :Jonas Nilsson; [2016]
  Nyckelord :Mobil applikation; Sundsvall; rundvandring; guide;

  Sammanfattning : Målet med detta projekt är att designa och bygga en prototyp på en mobil applikation för Android och iOS som guidar och lockar användare till intressanta platser i Sundsvalls Stenstad. Detta med hjälp av information i form av text, bild och video samt gamification, alltså att göra guiden till en typ av spel. LÄS MER

 4. 4. Avfallsförebyggande – Från idé till handling. En fallstudie av avfallsorganisationen Sysav

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Kristoffer Sköld; [2015-10-15]
  Nyckelord :avfallsförebyggande; översättningsteori; institutionalisering; handlingsnät; legitimitet;

  Sammanfattning : Avfallsförebyggande är en relativt ny fråga som aktualiserats under det senastedecenniet. Ökade avfallsmängder och resursslöseri pekas ut som orsaker till att synenpå avfallshantering börjar förändras. EU har under 2008 lanserat ett nyttAvfallsdirektiv som bland annat syftar till att minska mängden avfall inom unionen. LÄS MER

 5. 5. Idébärarens behov : En undersökning i Eskilstuna angående idébärarens behov genom innovationsprocessen

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Astrid Ramberg; Ranna Kass Kawo; [2009]
  Nyckelord :Idébärare; behov; innovationsprocessen; rådgivning;

  Sammanfattning : Detta arbete handlar om att kartlägga hur idébärarnas behov genom innovationsprocessen uppfattades utifrån idébärarna själva, men även utifrån aktörerna som arbetar med ”Din idé” i Eskilstuna Kommun. Litteraturundersökningen vi gjorde innefattade bland annat vilka egenskaper idébäraren kan tänkas ha, utbildningens betydelse och hur innovationsprocessen och affärsplanen ser ut. LÄS MER