Sökning: "Idégenerering"

Visar resultat 1 - 5 av 182 uppsatser innehållade ordet Idégenerering.

 1. 1. BÄDDSOFFAN GENERATIONS : Produktutveckling för compact living

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Innovation och produktrealisering

  Författare :Martina Birkehammar; [2021]
  Nyckelord :Compact Living; Product Development; Concept Generation; Idea Generation; Focus Group; Human Centered Design; HCD; Observations; Prototypes; Functional Prototypes; Testing; Sofa Bed; Sleeper; Multifunctional Furniture; Students; SolidWorks; Compact Living; Produktutveckling; Konceptgenerering; Idégenerering; Fokusgrupp; Human Centered Design; HCD; Observationer; Prototyper; Funktionsprototyper; Testning; Bäddsoffa; Sovsoffa; Multifunktionell Möbel; Studenter; SolidWorks;

  Sammanfattning : In Sweden, there are students who live in small student apartments. These apartments can be called compact living as a student apartment can be as small as 16 square meters. To take advantage of the place that is in small homes, it would be good if larger furniture could be combined into a piece of furniture. LÄS MER

 2. 2. Framtidens arbetsplats : Hur kan förutsättningarna för distansarbete hemifrån förbättras?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för industriell ekonomi, industridesign och maskinteknik

  Författare :Andreas Berggren; [2021]
  Nyckelord :Compact living; remote work; teleworking; furniture design; design; desk; future workplace.; Compact living; möveldesign; design; skrivbord; arbetsyta; hemarbete; distansarbete; flexibelt arbete; arbetsbord.;

  Sammanfattning : Trenden är tydlig, vi arbetar flexiblare nu för tiden och det verkar vara början på en strukturomvandling av arbetsmarknaden, det har blivit extra tydligt under Covid-19 pandemin. De absolut flesta som arbetar på distans arbetar hemifrån och våra hem måste anpassas till dessa flexibla arbetsformer. LÄS MER

 3. 3. Koncept för friktionstest i trycksatt ångmiljö

  Master-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för naturvetenskap

  Författare :Nils Lundberg; [2021]
  Nyckelord :Pressure vessel; Tribometer; FEA; Design; Tryckkärl; Tribometer; FEM; Design;

  Sammanfattning : Målet med detta examensarbete var att utforma ett koncept för friktionsmätning i trycksatt ångmiljö mellan materialparen trä/metall och metall/metall. Krav på konstruktionen var att hastigheten skulle kunna regleras mellan 0-100 meter per sekund under sex bars övertryck i 100 % luftfuktighet vid temperatur upptill 180 grader Celsius till uppdragsgivaren Mittuniversitetet i Sundsvall. LÄS MER

 4. 4. Offentlig sektor och de inledande faserna av innovationsprocessen : En fallstudie på Statens tjänstepensionsverk

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för informationssystem och –teknologi

  Författare :Moa Nygård; [2021]
  Nyckelord :Ideation; idea management; innovation; public sector.; Idégenerering; idéhantering; innovation; offentlig sektor.;

  Sammanfattning : Denna studie baseras på en fallstudie på myndigheten Statens tjänstepensionsverk (SPV). Myndigheten har hand om tjänstepensioner till personer som varit eller är statligt anställda. Studiens syfte var att kartlägga hur en svensk myndighet arbetar med innovationens in­ledande faser, idégenerering och idéhantering samt urval av idéer. LÄS MER

 5. 5. Skapa socialt nätverk hos äldre : Kan produktutveckling bidra till social förändring?

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Petra Kelemen; [2021]
  Nyckelord :elderly; loneliness; social network; belonging; health; äldre; ensamhet; socialt nätverk; tillhörighet; hälsa;

  Sammanfattning : Idag lever vi i ett samhälle som drabbats av en ensamhetsepidemi där de värst drabbade är äldre människor över 60 år. Ensamheten påverkar oss människor mentalt och fysiskt, vilket kan vara en faktor som leder till en mer fortgående mental åldringsprocess men även en tidigare bortgång. LÄS MER