Sökning: "Ida Åhlèn"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Ida Åhlèn.

 1. 1. Omvårdnadsåtgärder för att motivera och hjälpa patienter att förebygga typ 2 diabetes : En litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Ida Åhlèn; Berit Strand; [2019]
  Nyckelord :livsstil; egenvård; distriktssköterska; diabetes typ 2 och hälsoförebyggande åtgärder.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Typ 2 diabetes ökar hos befolkningen globalt och även i Sverige. Den debuterar i allt yngre åldrar och det beror på mer ohälsosamma matvanor och minskad fysisk aktivitet. Typ 2 diabetes är en kronisk sjukdom som medför behandling livet ut med förändrade kostvanor och medicinering. LÄS MER

 2. 2. Ensam, vacker och lite naken : En undersökning av kvinnligt och manligt i romantiska komedier och actionfilmer

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap; Mittuniversitetet/Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Ida Åhlén; Aila Stefansdotter-Franck; [2014]
  Nyckelord :Action; dagordningsteori; film; genus; gestaltning; massmedier; påverkan; romantisk komedi;

  Sammanfattning : Titel: Ensam, vacker och lite avklädd – en undersökning av kvinnligt och manligt i romantiska komedier och actionfilmer Författare: Aila Stefansdotter-Franck och Ida Åhlén Kurs, termin och år: Vetenskaplig rapport C, HT 2013 Antal ord i uppsatsen: 20 457 Problemformulering och syfte: Syftet med studien är att undersöka hur ofta och hur kvinnor respektive män gestaltas i de fyra actionfilmer och fyra romantiska komedier som setts av flest personer på svenska biografer under 2013 Metod och material: Metodtriangulering med kvantitativ och kvalitativ innehållsanalys, av ett strukturerat urval bland de filmer som setts mest på bio i Sverige under 2013. Huvudresultat: Könsfördelningen är mer ojämn i actionfilmerna – kvinnorna utgör 21 procent av karaktärerna, männen 79 procent – än i de romantiska komedierna, där fördelningen är 45 kvinnor och 55 män. LÄS MER