Sökning: "Ida Aggerstam"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Ida Aggerstam.

 1. 1. En grönare investeringsbedömning : En fallstudie om Södra Skogsägarnas hållbara investeringsbedömning

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Josefin Johansson; Ida Aggerstam; [2019]
  Nyckelord :Investments; sustainable investments; the investment process; investment appraisal; integrating sustainability; Investeringar; hållbara investeringar; investeringsprocessen; investeringsbedömning; integrera hållbarhet;

  Sammanfattning : Inledning: Studien har sin utgångspunkt i ett praktisk problem på Södra Skogsägarna angående en upplevd svårighet att bedöma hållbara investeringar. Att göra investeringar med hållbarhetshänsyn har blivit allt vanligare vilket kan bero på den ökade uppmärksamheten kring ämnet. LÄS MER

 2. 2. Styrning i all ära : En studie om strategi och ekonomistyrning i snabbväxande tjänsteföretag

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Ida Aggerstam; Josefin Johansson; [2018]
  Nyckelord :Management control; fast-growth; strategy; formal management; informal management; Ekonomistyrning; Snabbväxande företag; strategi; formell styrning; informell styrning;

  Sammanfattning : Kandidatuppsats (2FE24E),​ ​Civilekonomprogrammet inriktning controller Titel: ​Styrning i all ära - ​En studie om strategi och ekonomistyrning i snabbväxande tjänsteföretag Författare:​ Ida Aggerstam & Josefin Johansson Examinator:​ Elin Funck ​Handledare:​ Lise-Lotte Kans Institution: ​Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet i Växjö Bakgrund och problem: ​Snabbväxande företag står för en stor del av den totala tillväxten i ekonomin och har stor betydelse för landets ekonomi. När tillväxten ökar i företag krävs en mer formaliserad ekonomistyrning. LÄS MER