Sökning: "Ida Ahlstrand"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Ida Ahlstrand.

 1. 1. Energikrisen, intet nytt Könsföreställningar och könsroller så som de kommer till uttryck i svenska energisparkampanjen under 1970-talet

  Master-uppsats,

  Författare :Ida Ahlstrand; [2023-11-20]
  Nyckelord :energy-saving; gender roles; image studies; oil crisis; 1970s;

  Sammanfattning : The primary aim of this essay has been twofold. First, to study how gender and gender roles are portrayed in the Swedish energy advertising campaign at the time of the oil crisis, and second, to analyze whether the public’s energy saving, as it can be mapped based on survey responses, shows differences depending on gender. LÄS MER

 2. 2. KAN FRAMTIDENS ENERGIKÄLLA VARA KÄRNKRAFT? En komparativ kvalitativ studie om den europeiska synen på kärnkraftens framtid.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Ida Ahlstrand; [2020-02-05]
  Nyckelord :Kärnkraft; Energi; Miljö och Politik;

  Sammanfattning : The aim of this paper is to compare two European countries regarding the future of nuclear energy in each country. This paper will analyze the energy policy of nuclear power in the United Kingdom and Sweden in the coming ten to 30 years. LÄS MER