Sökning: "Ida Andersson"

Visar resultat 1 - 5 av 197 uppsatser innehållade orden Ida Andersson.

 1. 1. Lat, glupsk och oattraktiv? Sjuksköterskestudenters fördomar om personer med fetma

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Danial Moeeni Taghavi; Ida Andersson; [2021-06-28]
  Nyckelord :Fetma; Attityder; Stigmatisering; Personcentrering; Hälsa och Lidande;

  Sammanfattning : Fetma är ett världsomfattande problem som innebär många hälsorisker. Forskning ompersoner med fetma visar att stigmatiseringen i sig kan leda till fler hälsorisker. Att få ettnedvärderande bemötande kan få stora konsekvenser som leder till att personer med fetmainte vågar söka vård. LÄS MER

 2. 2. Drama som pedagogiskt verktyg : En enkätstudie om förskollärares uppfattningar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap

  Författare :Evelina Andersson; Ida Norström; [2021]
  Nyckelord :drama; förskola; pedagogik; pedagogisk drama; pedagogiskt verktyg.;

  Sammanfattning : Syftet med vårt examensarbete har varit att undersöka förskollärares uppfattningar om att använda drama som ett verktyg i förskolan. Tidigare forskning visar att det fanns en osäkerhet i användandet av drama då det sågs som något ”flum” och därmed inte tillräckligt användbart i undervisningen. LÄS MER

 3. 3. Kvalitet i minsta detalj : En heuristisk analys av mikrointeraktionsdesign

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Ida Andersson; Oskar Nygren; [2021]
  Nyckelord :mikrointeraktioner; mikrointeraktion; hedonisk; pragmatisk; användarupplevelse; UX;

  Sammanfattning : In today's use of digital services, we seamlessly perform lots of microinteractions. Mostly without noticing them. When analysing what's good or bad in interaction with digital services, it is common to focus only on the big functions and it is easy for the small, effective moments in a microinteraction to be overlooked. LÄS MER

 4. 4. Anpassning av digital teknik för äldre människor : En kvalitativ studie med smartspeglar som inriktning

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK); Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Ida Andersson; Anna Strömbäck; [2021]
  Nyckelord :Smart mirrors; elderly; usability; user-friendlyness; TAM 2; Smartspegel; äldre; användbarhet; användarvänlighet; TAM 2;

  Sammanfattning : Många människor som tillhör äldre generationer har svårt att hänga med i dagens digitaliserade samhälle. Detta kan bero på rädsla, ångest, lågt självförtroende, brist på motivation och intresse. Det kan också bero på att äldre människor inte ser någon nytta med att implementera tekniken i sitt liv. LÄS MER

 5. 5. ENERGIANALYS AV FASTIGHETEN ANDERSLUND 12 : Energieffektiviseringsmöjlighet med solceller

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Alexander Andersson; FAHRIYE Cennet Lindström; [2021]
  Nyckelord :Energikartläggning; energieffektivisering; miljöhus; SAM; IDA-ICE; PV-system;

  Sammanfattning : Today's society is dependent on energy and the increasing use of energy affects the environment in a negative way. In Sweden, homes and premises account for 39% of total energy use. Achieving national environmental quality goals requires a reduction in energy use and the energy saving potential in the real estate sector is large. LÄS MER