Sökning: "Ida Andersson"

Visar resultat 1 - 5 av 187 uppsatser innehållade orden Ida Andersson.

 1. 1. Att anpassa undervisningen för olika elever : En enkätstudie av lärarnas arbete med extra anpassningar i årskurs 1-3

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Ida Andersson; Emilia Edström; [2021]
  Nyckelord :Grundskola; enkät; extra anpassning; ramfaktorteorin; inkludering;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att utveckla kunskaper om extra anpassningar i årskurs 1–3 utifrån lärares beskrivningar och erfarenheter. För att besvara syftet användes tre forskningsfrågor. LÄS MER

 2. 2. Fysisk aktiv lek i förskolans utemiljö : En kvalitativ studie om barns perspektiv på fysisk aktiv lek i förskolans utemiljö

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Ida Andersson; [2021]
  Nyckelord :Physical active play; physical activity; joy of movement; outdoor environment; preschool; children; preschool teachers; child perspectives; children s perspectives; Fysisk aktiv lek; fysisk aktivitet; rörelseglädje; utemiljö; förskolegård; barn; förskollärare; barnperspektiv; barns perspektiv;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att bidra med kunskap kring fysisk aktiv lek i förskolans utemiljö utifrån barns perspektiv. Studien är relevant för förskolan då den kan ge kunskaper som kan påverka planering av verksamheten på ett sådant sätt att de bidrar till barns fysiskt aktiva lek och barns framtida hälsa. LÄS MER

 3. 3. Knee joint threshold to detect passive motion tests for anterior cruciate ligament injury : A systematic review of tests and their properties

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Avdelningen för fysioterapi; Umeå universitet/Avdelningen för fysioterapi

  Författare :Klara Olsson; Ida Andersson; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Introduktion: Vid en främre korsbandsskada sker en förlust av proprioceptorer i knät, något som anses kunna leda till ökad risk för sekundära skador. Tester som bedömer tröskelvärde för att detektera passiv ledrörelse (TTDPM) används ofta för att undersöka proprioceptionen i knäleden men deras psykometriska mätegenskaper (PMPs) är ej fastställda. LÄS MER

 4. 4. Energibegreppet och dess komplexitet : En litteraturstudie om vilka aspekter av energi som används i didaktisk forskning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation; Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Jenny Pantsar; Ida Andersson; [2021]
  Nyckelord :energibegreppet; nyckelidéer; undervisning;

  Sammanfattning : Denna uppsats behandlar energibegreppet. Det finns flera svårigheter kopplade till undervisning om begreppet energi. En särskild svårighet är att förstå vad energi är. Syftet med studien är att problematisera forskning om energiundervisning, speciellt avseende hur energibegreppet framställs. LÄS MER

 5. 5. "JAG VILL HÅLLA PÅ OCH JAG VET ATT JAG BEHÖVER DET FÖR MIN KOL” : En kvalitativ intervjustudie om fysisk aktivitet hos personer med kronisk obstruktiv lungsjukdom under covid-19 pandemin och upplevd påverkan på livskvalitén

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Ida Andersson; Emilia Tyrbjörn; [2021]
  Nyckelord :Behavioral Medicine; Content analysis; Corona; Physical Therapy; To maintain; Training; Beteendemedicin; Corona; Fysioterapi; Kvalitativ innehållsanalys; Träning; Vidmakthållande;

  Sammanfattning : Bakgrund: KOL är en progressiv inflammatorisk sjukdom som påverkar lungvävnaden och luftvägarna. Ett karakteristiskt symtom är dyspné som kan leda till rädsla för ansträngning. De flesta uppnår inte rekommendationerna för fysisk aktivitet. LÄS MER