Sökning: "Ida Andersson"

Visar resultat 1 - 5 av 234 uppsatser innehållade orden Ida Andersson.

 1. 1. PSYKISK OHÄLSA HOS PATIENTER MED HYPOTYREOS - En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Jennifer Andersson; Sundelius Ida; [2023-03-15]
  Nyckelord :Hypotyreos; Psykisk ohälsa; Depression; Omvårdnad.;

  Sammanfattning : Hypotyreos, en kronisk folksjukdom som år 2021 ledde till daglig medicinering för 4,6% av Sveriges totala befolkning. En sjukdom med diffusa symtom som ofta leder till depression. LÄS MER

 2. 2. "Att stänga datorn är en sak men att stänga hjärtat en annan" : En kvalitativ studie om sjuksköterskors emotionella arbete

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Ida Lindvall Rask; Amanda Andersson; [2023]
  Nyckelord :Emotioner; emotionellt lönearbete; work life balance; gränshantering; socialt stöd;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att få en ökad förståelse för hur sjuksköterskor hanterar emotioner. Studien gjordes för att ge läsaren en större insikt i hur sjuksköterskor hanterar emotioner i arbetslivet och om arbetet går ut över den privata sfären. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskors upplevelser av att möta närstående till plötsligt avlidna patienter : En beskrivande litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

  Författare :Nadine Andersson; Ida Arnesson; [2023]
  Nyckelord :Plötslig död; närstående; sjuksköterskor; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: År 2021 avled 92 085 människor folkbokförda i Sverige. Benämningen plötslig död innebär dödsfall som sker utan förvarning vilket leder till inre smärta, chock och sorg hos närstående. LÄS MER

 4. 4. Rationalisering av vården - en motstridighet i sig? : En kvalitativ studie om spänningar mellan sjuksköterskans professionella värderingar och den rationaliserade arbetssituationen

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Sofia Andersson; Ida Larsson; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In recent decades, reforms under the collective name New Public Management have transformed the public sector in Sweden. In the light of more neoliberal methods, the aim of the reforms was to emulate governing principles in the private sector, in order to increase efficiency in the public sector. The effects of this are widely debated. LÄS MER

 5. 5. Mjölkkarusellen : hur Holistiskt Planerad Betesdrift kan öka hållbarheten i en sinande värld

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Ida Andersson; [2023]
  Nyckelord :betesplanering; betesdrift; rotationsbete; hållbarhet; småskalighet; regenerativt jordbruk; mjölkproduktion; biologi; holism;

  Sammanfattning : The problems raised due to rapid climate change are complex challenges with various underlying concerns. One of these concerns is the momentary solutions adapted in intensive factory farming, which have led to losses in nature’s finite resources. LÄS MER