Avancerad sökning

Hittade 1 uppsats som matchar ovanstående sökkriterier.

  1. 1. “Jag ser ju jobbet resten av dygnet” En kvalitativ studie om socialsekreterares upplevelser och hantering av hemarbete.

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

    Författare :Emma Östberg; Ida Ardané; [2021-05-31]
    Nyckelord :social worker; teleworking; health; work family border theory; coping;

    Sammanfattning : The aim of this study has been to examine experiences of social workers regarding working from home, that have arisen due to Covid-19. More specifically their experiences and management of physical, mental and social health. LÄS MER