Sökning: "Ida Boström"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Ida Boström.

 1. 1. Patienters upplevelser av att vårdas på låst avdelning och avskiljas från andra.

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad; Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Josefine Boström; Ida Hörsing; [2016]
  Nyckelord :avskiljning; låst avdelning; psykiatri; tvångsvård; upplevelser;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Utveckling av ett system för enzymevolution in vivo

  Kandidat-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för kemi och kemiteknik

  Författare :Ida Alexandersson; Martin Boström; Linnea Johansson; Kajsa Malmberg; Sebastian Valenzuela; Jonathan Åkesson; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. ”Det är aldrig roligt att anmäla” : En kvalitativ studie om sjusexualbrottsoffers upplevelser av polisens bemötande

  M1-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Ida Lövberg; Zandra Boström; Rosanna Lothian; [2013]
  Nyckelord :sexualbrott;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur offer för sexualbrott upplever bemötande av polisen, främst under förhör men också under rättsprocessen. Denna studie lyfter sju berättelser angående anmälan av sexualbrott. Vi har i denna studie analyserat de kvalitativa intervjuerna med hjälp av en kvalitativ innehållsanalys. LÄS MER