Sökning: "Ida Calmén"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Ida Calmén.

  1. 1. De osynliga övergreppen av unga : En litteraturbaserad studie om grooming

    Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

    Författare :Ida Calmén; Maria Jonsson; [2020]
    Nyckelord :sexuellt utnyttjande av barn; offer; internet; grooming;

    Sammanfattning : Grooming som fenomen innebär att förövaren förbereder och manipulerar för att sexuellt utnyttja ett barn. Barnets nätverk, trygghet och sociala skydd minskar gradvis. I takt med internets utveckling har grooming ökat markant både som brott och fenomen. LÄS MER