Sökning: "Ida Cavallin"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Ida Cavallin.

  1. 1. And the Oscar goes to... : En feministisk filmanalys av de karaktärer som spelas av kvinnor som vunnit en Oscar för bästa kvinnliga huvudroll mellan åren 2010 - 2015.

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Media- och kommunikationsvetenskap; Högskolan i Gävle/Media- och kommunikationsvetenskap

    Författare :Viktoria Lindquist; Ida Cavallin; [2017]
    Nyckelord :Postfeminism; Oscar Academy; Female Leading Role; Feminist Film Theory; Laura Mulvey; Postfeminism; Oscars Academy; kvinnliga huvudroller; feministisk filmteori; Laura Mulvey;

    Sammanfattning : .... LÄS MER