Sökning: "Ida Dahlberg"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden Ida Dahlberg.

 1. 1. Den mörka sidan av K-pop-fankulturen : en netnografisk kulturanalys av sasaeng-fenomenet

  L2-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap; Lunds universitet/Institutionen för kommunikation och medier

  Författare :Nadia Khan; Ida Dahlberg; [2021]
  Nyckelord :K-pop; Sasaeng; Fankultur; Vi och dem ; Gemenskap; Identitet; Social Sciences;

  Sammanfattning : Det här arbetet utförs i syfte av att undersöka fankulturens användning av sociala medier, för att skapa en djupare förståelse av de kulturella normer som ligger till grund för fans identiteter och hur de förhåller sig till dessa online. När vi undersöker hur fans i K-pop-kulturen står i relation till specifika inlägg på sociala medier, vill vi belysa hur den uppfattade gemenskapen bryts, genom ett “vi och dem” identitet. LÄS MER

 2. 2. Porträttering och dess betydelse för jaget : En empirisk studie om hur barn upplever bilder som delas på Instagram, där de själva är motivet

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

  Författare :Ida Dahlberg; [2018]
  Nyckelord :Instagram; social media; oversharenting; sharenting; identity; integrity; children; usability.; Instagram; sociala medier; oversharenting; sharenting; identitet; integritet; barn; användbarhet.;

  Sammanfattning : Barn idag har växt upp med sociala medier, där många är aktiva deltagare på föräldrarnas kanaler. Den här studien fokuserar på hur barn upplever att föräldrar delar och publicerar bilder av dem på sociala medier, främst Instagram. LÄS MER

 3. 3. ANALYS AV STATIONSHUS UPPFÖRDA 1860–1900 MED BEVARANDE- OCH ENERGIKRAV I KLIMATSKALET

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik; Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik

  Författare :Ida Dahlberg; Jessica Lindblad; [2017]
  Nyckelord :Stationshus; bevarandekrav; kulturhistoriskt värde; energikrav; ändrad användning; byggtekniska detaljer;

  Sammanfattning : Syfte: Linde Bjur och Engström (2009) skriver att det finns 2000 äldre stationshus i Sverige och att det är en kulturhistorisk skatt. Under tidens gång har de förlorat sin status och flera rivits. Idag nyttjas ej längre flertalet byggnader inom Trafikverkets verksamhet och ska därför rivas eller säljas (Trafikverket, 2015). LÄS MER

 4. 4. Energieffektivisering av uppvärmningssystem i småbostadshus

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Emil Dahlberg; [2015]
  Nyckelord :energieffektivisering; energi; effektivisering; värmesystem; uppvärmningssystem; uppvärmning; golvvärme; radiator; radiatorer; värmepump; bergvärmepump; småbostadshus; enfamiljshus; villa; cad; simulering; ida ice; ida; indoor climate and energy;

  Sammanfattning : Uppvärmningen av ett småbostadshus står vanligen för kring hälften av dess energianvändning. Enligt energimyndigheten drar det svenska standardhuset 22,7 MWh per år varav 12,2 MWh går till uppvärmning. LÄS MER

 5. 5. Optimal utformning av ett nybyggt kontor : En fallstudie åt Videum AB

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY); Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY); Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY)

  Författare :Ida Leander; Nicole Savegård; Emma Dahlberg; [2014]
  Nyckelord :Kontor; Kontorsmiljö; Reception; Utformning; Optimal; Flexibel; Arbetsmiljö; Aktivitetsyta; Rumsupplevelse; Yteffektiv;

  Sammanfattning : Studien behandlar utformningen av Videum AB:s nya kontor, reception och entréhall som kommer att vara en del av ett framtida kontorshotell vid Videum Science Park i Växjö. Målet med studien är att ta fram en förslagsritning och visualiseringsbilder på ett kontor åt Videums personal, samt en funktionell reception. LÄS MER