Sökning: "Ida Edelman"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Ida Edelman.

 1. 1. Acid sulphate soil in Falkenberg on the west coast of Sweden - The first discovery of active acid sulphate soil outside the Baltic Basin

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Ida Kling Jonasson; [2020-09-09]
  Nyckelord :Acid sulphate soil on the Swedish west coast; formational environment; Tapes transgression; Resistivity measurements; Baltic Basin;

  Sammanfattning : Active AS soil has several negative impacts on the environment due to their ability to severely decreasepH-values and mobilize metals bound in the soil. The negative impacts can especially be seen in aquaticenvironments that drains an active AS soil. LÄS MER

 2. 2. Tradition, kultur och kunskapsöverföring : En studie om användningen och betydelsen avskogens ätliga resurser bland personer med polsk bakgrund boende i Stockholmsregionen

  Magister-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi (INK)

  Författare :Ida Edelman; [2013]
  Nyckelord :Skog; NTFP; svamp; bär; tradition; traditionella kunskaper; identitet; kultur; polska invandrare;

  Sammanfattning : Det övergripande syftet med denna studie är att bidra till kunskap om hur dagens urbanamänniska använder sig av skogens ätliga resurser, såsom svamp och bär. Dessa resurser kallas iforskningssammanhang ofta för non-timber forest products (NTFP). LÄS MER