Sökning: "Ida Ekeberg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Ida Ekeberg.

  1. 1. ”Även om jag älskar min kropp så hatar ju fortfarande alla andra den” : En kvalitativ studie om tjocka kroppspositiva kvinnors erfarenheter av att ta plats på Instagram

    Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för socialt arbete

    Författare :Ida Ekeberg; [2017]
    Nyckelord :Tjock; Instagram; Stigmatisering; Självhat; Diskriminering; Feminism; Intersektionalitet; Kropp;

    Sammanfattning : Att vara tjock förknippas bland annat med att vara korkad, lat, självisk och misslyckad. Om man ständigt får höra att man är avvikande, fel eller sjuk kan livet påverkas negativt. Den icke-normsmala kroppen har förutom fördomar också lidit av bristande representation i media och på sociala nätverk online. LÄS MER