Sökning: "Ida Ekholm"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Ida Ekholm.

 1. 1. Digital lösning för fysisk aktivitet

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola; Blekinge Tekniska Högskola

  Författare :Ida Ekholm; Fredrik Fransson; [2018]
  Nyckelord :Smartphone application; walking trails; points of interests; movement; hiking.; Mobilapplikation; Vandringsleder; Intressepunkter; Rörelse; Vandring.;

  Sammanfattning : Abstract The purpose of this Bachelor thesis has been to find a way to increase physical activity through the digitization of hiking trails. With information on interesting places around the hiking trail, we hope that this will enable people to get out on the hiking trails. LÄS MER

 2. 2. Sätt på dig dina matematiska glasögon : En studie om hur förskollärare arbetar med olika aspekter av matematik i förskolan

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Emelie Ekholm; Ida Holgersson; [2018]
  Nyckelord :Barn; förskola; förskollärare; matematik; lärande;

  Sammanfattning : Inledning Förskolan är en grund för att barn ska få utmanas och utvecklas inom matematik. Det är iförskolan som barn först kan stöta på vad matematik innebär och får en utvecklad förståelse för hur matematik fungerar. Förskollärare ska synliggöra matematiken för barn genom att ta vara på varje tillfälle. LÄS MER

 3. 3. "Man ska kunna prata om allt" : En kvalitativ studie om några förskollärares syn och förhållningssätt till begreppet livsfrågor med mångfaldsinriktning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Ida Ekholm; Sanna Falkenström; [2017]
  Nyckelord :Förskola; barn; livsfrågor; kulturell mångfald;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att få en inblick i några förskollärares arbetssätt kring begreppet livsfrågor på tre förskolor i Mellansverige. I läroplanen för förskolan står det skrivet att livsfrågeundervisning ska bedrivas i förskolans verksamhet. LÄS MER

 4. 4. DELAKTIGT BARN ELLER BESKYDDAT BARN? : Socialsekreterares uppfattningar om barns delaktighet i våldsärenden

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Natalie Aref; Ida Ekholm; [2016]
  Nyckelord :children s participation; social work; inquiries; participation models; theory of professions; barns delaktighet; socialsekreterare; utredningsarbete; delaktighetsmodeller; professionsteori;

  Sammanfattning : Undersökningar påvisar att barns delaktighet i socialtjänstens utredningar är bristfällig (Inspektionen för vård och omsorg, 2014). Barns åsikter beskrivs som lågt prioriterade i förhållande till vuxna (Östberg, 2010). LÄS MER