Sökning: "Ida Eklund"

Visar resultat 6 - 10 av 15 uppsatser innehållade orden Ida Eklund.

 1. 6. Prevalence of microorganisms in reindeer(Rangifer tarandustarandus)and possible effects of climate changes.

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Ida Eklund; [2017]
  Nyckelord :Next generation sequencing; serology; realtime-PCR; Sweden; reindeer husbandry;

  Sammanfattning : The climate in the north is changing over time, which affects the nature in many ways. For instance, some microorganisms that cause infections might become more common. This might have negative consequences for reindeer husbandry. In Sweden, this is an industry that is relatively large. LÄS MER

 2. 7. Energikartläggning av två skolor i Västerås : Undersökning av möjligheter till effektivare energianvändning på Rönnbyskolan och Rönnby förskola

  Master-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Malin Eklund; Mariana Habib; [2017]
  Nyckelord :Energy audit; Energi efficiency; Energy balance; Retrofitting; School; 1970s building; IDA ICE; Energikartläggning; Energieffektivisering; Energibalans; Skola; Byggnad från 1970-talet; IÍDA ICE;

  Sammanfattning : Rönnbyskolan and Rönnby förskola is a school area situated in the city of Västerås, Sweden that consist of a total of five buildings. The main buildings are built in 1973 which makes their energy use of interest. LÄS MER

 3. 8. "En pedagogisk dokumentation ska ju vara någonting som leder framåt" : en kvalitativ studie om verktyget pedagogisk dokumentation

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avd för utbildningsvetenskap och språk; Högskolan Väst/Avd för utbildningsvetenskap och språk

  Författare :Ida Storm; David Eklund; [2016]
  Nyckelord :Pedagogisk dokumentation; förskolan;

  Sammanfattning : Pedagogisk dokumentation blir mer och mer ett viktigt verktyg för förskolan och dess kvalitetssäkring av verksamheten. Mot bakgrund av dokumentationens stärkta roll i förskolans verksamhet gror ett intresse för att förstå hur den pedagogiska dokumentationen ska kunna integreras i en till synes ständigt mer krävande arbetssituation. LÄS MER

 4. 9. Det personliga varumärket : En fallstudie i hur IF Skadeförsäkring arbetar med sponsring i podcast för att bygga sitt varumärke

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/JMK

  Författare :Ida Borgström; [2015]
  Nyckelord :podcast; storytelling; sponsring; branding; varumärkesbyggande; PR; integrerad marknadskommunikation; native advertising;

  Sammanfattning : Podcast är ett relativt nytt medium som ständigt ökar. Allt fler företag börjat få upp ögonen för podcast som marknadsföringskanal eftersom de kan nå en viss målgrupp. IF Skadeförsäkring var ett av de första företagen i Sverige att använda podcast som marknadsföringskanal genom ett längre sponsringssamarbete. LÄS MER

 5. 10. Mindfulness i organisationer - en studie av upplevda effekter

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för företagande och ledning

  Författare :Ida Eklund; Elin Fura; [2015]
  Nyckelord :mindfulness; organizations; efficiency; effectiveness; organizational culture;

  Sammanfattning : The idea of bringing mindfulness into organizations has become increasingly popular. While previous research has shown positive effects of mindfulness practice in individuals, consequences of introducing mindfulness in organizations remain largely unexplored. This thesis examines those consequences through a qualitative study. LÄS MER