Sökning: "Ida Engström"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden Ida Engström.

 1. 1. Finns det en mall för detta? : En studie av teknikundervisning i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Ida Engström; [2020]
  Nyckelord :Förskola; förskollärarroll; hållfasthet; teknik och konstruktion; variationsteori;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Comparison of two HPLC columns: An attempt to improve analysis of carbohydrate-deficient transferrin

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kvinnors och barns hälsa

  Författare :Ida Engström; [2018]
  Nyckelord :Reprospher; liquid chromatography; ion exchange chromatography; CDT; gradient elution;

  Sammanfattning : 1ABSTRACTCarbohydrate-deficient transferrin (CDT) is a biomarker for excessive and long-running intake of alcohol. It is a form of transferrin called disialotransferrin that under normal circumstances is <2 % of total transferrin in human blood. An increase is seen when alcohol consumption exceeds450 g per week. LÄS MER

 3. 3. ANALYS AV STATIONSHUS UPPFÖRDA 1860–1900 MED BEVARANDE- OCH ENERGIKRAV I KLIMATSKALET

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik; Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik

  Författare :Ida Dahlberg; Jessica Lindblad; [2017]
  Nyckelord :Stationshus; bevarandekrav; kulturhistoriskt värde; energikrav; ändrad användning; byggtekniska detaljer;

  Sammanfattning : Syfte: Linde Bjur och Engström (2009) skriver att det finns 2000 äldre stationshus i Sverige och att det är en kulturhistorisk skatt. Under tidens gång har de förlorat sin status och flera rivits. Idag nyttjas ej längre flertalet byggnader inom Trafikverkets verksamhet och ska därför rivas eller säljas (Trafikverket, 2015). LÄS MER

 4. 4. Hur autonoma first mile last mile-fordonkan användas i Åkersberga år 2030för att bidra till hållbara transporter.

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI)KTH/Integrated Transport Research Lab, ITRL; KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI)

  Författare :Ida Lindell; Stefan Engström Kurki; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sedan autonoma fordon började få allt mer uppmärksamhet i media har det diskuterats hur dessa kan tänkas förändra transportsystemet. Samtidigt ökar kraven på hållbara transporter och tiden för att nå Europakommissionens mål om fossilfria bränslen år 2050 blir allt kortare. LÄS MER

 5. 5. Värderas Sveriges utlandsställning rätt? : En studie om markndsvärderingsmetod för direktinvesteringar i Sveriges utlandsställning

  Master-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

  Författare :Nina Engström; Ida Gustafsson; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER