Sökning: "Ida Frank"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Ida Frank.

 1. 1. Assessment of window systems considering solar and thermal performance

  Master-uppsats, Lunds universitet/Energi och ByggnadsDesign

  Författare :Evangelos Marios Liaros; Frank Gergaud; [2018]
  Nyckelord :window systems; solar energy; thermal transmittance; dynamic thermal modelling tools; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The solar and thermal performance of window is subject to a wide range of parameters. To simulate the energy performance is therefore difficult, and limitations might occur depending on the complexity of each case. LÄS MER

 2. 2. Kärleken till Frank under narratologisk lupp : En analys av Nancy Horans debutroman

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

  Författare :Ida Ekdahl; [2009]
  Nyckelord :Kärleken till Frank; Nancy Horan; narratologi; Gérard Genette; litteraturvetenskap;

  Sammanfattning : I denna uppsats analyseras Nancy Horans debutroman Kärleken till Frank med narratologiska begrepp. Analysen utgår från Gérard Genettes narratologiska system och är indelad i tre huvudområden; tempus, modus och röst. Syftet med uppsatsen är att, genom en strukturalistisk analys, öka förståelsen för romanen, dess berättarteknik och stil. LÄS MER

 3. 3. Ett (o)tillåtet undantag eller en (ny)etablerad regel? : - En studie av den nuvarande folkrättsliga regleringen av humanitär intervention

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap

  Författare :Ida Lundborg; [2008]
  Nyckelord :humanitarian intervention; non-intervention; prohibition of force; human rights; humanitär intervention; icke-intervention; våldsförbudet; mänskliga rättigheter;

  Sammanfattning : Abstract This essay has as its purpose to discuss the current legal regulation of the concept of humanitarian intervention. The inconsistencies in the debate over the legal status of this concept, and the legal uncertainty it brings to the acts of states and the lives of their nationals is a motivating factor for the writing of this essay. LÄS MER