Sökning: "Ida Grönlund Eriksson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Ida Grönlund Eriksson.

  1. 1. Generation Greta? : En kvalitativ undersökning om hur uppfattningar,känslor och intentioner formar Generation Z:s attityder och agerande till hållbar konsumtion.

    Kandidat-uppsats,

    Författare :Frida Olofsson; Emilia Andersson; Ida Grönlund Eriksson; [2020]
    Nyckelord :Generation Z; Social media; Attitudes; Attitude-behaviour gap; Sustainable fashion.; Generation Z; Sociala medier; Attityder; Attityd-beteende gap; hållbart mode.;

    Sammanfattning : I media framställs Generation Z som en miljömedveten generation som kan tänkas ha Greta Thunberg som förebild eftersom hon blivit en symbol för miljönrörelsen. Trots att undersökningar visar att Generation Z intresserar sig mer för miljöfrågor och etiska frågor entydigare generationer så finns det forskning som hävdar att generationen är oengagerade, egoistiska och konsumistiska. LÄS MER