Sökning: "Ida Gullqvist"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Ida Gullqvist.

 1. 1. Increasing analytics maturity by establishing analytics networks and spreading the use of Lean Six Sigma : A case study of a global B2B company

  Master-uppsats, KTH/Industriell Management

  Författare :VIKTOR SVANTESSON ROMANOV; IDA GULLQVIST; [2016]
  Nyckelord :Data and Analytics maturity models; centralisation decentralisation of analytics; analytics setups; analytics networks; knowledge management and collaboration; Lean Six Sigma;

  Sammanfattning : Organisations with high-performing data and analytics capabilities are more successful than organisations with lower analytics maturity. It is therefore necessary for organisations to assess their analytics capabilities and needs in order to identify and evaluate areas of improvement that need to be addressed. LÄS MER

 2. 2. Hur kan man designa en global IT-leveransorgansation med avseende på funktionalitet och CSR?

  Kandidat-uppsats, KTH/Industriell produktion

  Författare :Ida Gullqvist; Caroline Kejbert; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med denna rapport är att föra ett resonemang kring hur man skulle kunna utforma en global IT-leveransorganisation med avseende på funktionalitet och CSR. För att få en så stor verklighetsanknytning som möjligt har företaget H&M, Hennes & Mauritz AB, valts som studieobjekt. LÄS MER