Sökning: "Ida Gustafsson"

Visar resultat 1 - 5 av 61 uppsatser innehållade orden Ida Gustafsson.

 1. 1. Automation of Stores - A case study about using unmanned vehicles at IKEA

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Ida Gustafsson; Björn Olmarker; [2021-07-08]
  Nyckelord :Automated Guided Vehicles; Autonomous Mobile Robots; Digitalization; Industry 4.0; Unmanned Vehicles;

  Sammanfattning : Background and Problem Discussion: Industry 4.0 changes business climates andthe value creation for companies, rendering some processes obsolete when new requirementsare being placed on operational efficiency and flexibility. The transformationtowards using Industry 4. LÄS MER

 2. 2. KL-trä som stommaterial : En analys av utvecklingsmöjligheter i projekteringsskedet för en ökad användning av KL-trä

  M1-uppsats, Jönköping University/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap

  Författare :Nathalie Gustafsson; Ida Mattsson; [2021]
  Nyckelord :CLT; Prefabricated Concrete; Frame material; Hybrid solution; Climate impact; Cost; KL-trä; Prefabricerad betong; Stommaterial; Hybridlösningar; Klimatpåverkan; Kostnad;

  Sammanfattning : Syfte: Att bygga i ett högt tempo med hänsyn till Sveriges klimatmål är en utmaning och det krävs åtgärder i byggsektorn för att uppnå målen. Material som stål och betong har en energikrävande tillverkningsprocess och släpper ut en stor del av de totala växthusgaser som byggsektorn orsakar. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskans erfarenhet av att vårda patienter med psykisk ohälsa inom somatisk vård -En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Frida Gustafsson; Ida Vikman; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Barriers to Intercultural Communication : -A Case Study on IKEA Japan

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Ida Seeger; Simon Gustafsson; [2021]
  Nyckelord :Intercultural communication; barriers; culture; high anxiety; language; nonverbal communication; stereotyping; ethnocentrism;

  Sammanfattning : This study focuses on exploring barriers to intercultural communication among managers atIKEA Japan. It investigates what challenges MNC subsidiary managers experience whilecommunicating and interacting with people from different cultures. LÄS MER

 5. 5. Tid för högläsning? : En kvalitativ undersökning om pedagogers arbetssätt med högläsning och boksamtal i förskolans undervisning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Ida Gustafsson; Stephanie Petrini; [2021]
  Nyckelord :Högläsning; boksamtal; interaktion; miljö; tid; sociokulturellt perspektiv;

  Sammanfattning : This study investigates how preschool educators view reading aloud in preschool teaching. We investigate how they perceive the purpose of reading aloud, how they interact together with the children in book conversations, and the importance of the environment. By using aqualitative survey, we interviewed seven people working in preschool. LÄS MER