Sökning: "Ida Henriksson"

Visar resultat 1 - 5 av 27 uppsatser innehållade orden Ida Henriksson.

 1. 1. Vuxna patienters upplevelser av triageprocessen på akutmottagning : en litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Ida Henriksson; Sandra Mineur Hokkanen; [2022]
  Nyckelord :Emergency department; Information; Communication; Patient experiences; Triage; Akutmottagning; Information; Kommunikation; Patientupplevelser; Triage;

  Sammanfattning : Akutsjukvård bedrivs dygnet runt och finns tillgängligt när patienterna är i behov av det. Att behöva söka vård akut kan hos patienten skapa olika känslor så som oro eller nervositet. Dessa känslor kan också öka i samband med att patienterna saknar förståelse för triageprocessen. LÄS MER

 2. 2. Digitala översiktsplaner : Hur ett digitalt verktyg kan främja samhällsplanering

  M1-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Ida Henriksson; [2022]
  Nyckelord :Digitalisering; översiktsplanering; samhällsplanering;

  Sammanfattning : Varje kommun har en översiktsplan som beslutsstöd till den fortsatta utvecklingen inom kommunens gränser. Kommunerna i Sverige gör på olika sätt, vissa har de i digitalt format och vissa i PDF-format. Det är både krångligt att hitta rätt dokument och kartorna är heller inte så exakta i noggrannheten. LÄS MER

 3. 3. Kvinnors upplevelser av att leva med schizofreni

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Emma Henriksson; Ida Mansikka; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sjuksköterskor kan möta kvinnor med schizofreni inom alla vårdverksamheter. Jämfört med män upplever kvinnor fler symtom som vanföreställningar och hallucinationer, vilka kan upplevas obehagliga för andra. Närstående och sjuksköterskor uttrycker ett behov av mer erfarenhet och utbildning i sjukdomen. LÄS MER

 4. 4. Projektifierad Integration : Förebyggande insatser eller kortsiktiga lösningar?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Ida Henriksson; [2022]
  Nyckelord :New Public Management; Projectification; Local government; Integration; External projects; New Public Management; Projektifiering; kommun; Integration; Utåtriktade projekt;

  Sammanfattning : Today, integration is one of the questions that has increased considerably in importance for the Swedish voter. It is the local municipalities that are responsible for the establishment of immigrants. Since the 1990’s, methods from the private arena have become more common in the public sector. LÄS MER

 5. 5. En balansgång mellan kontroll och stöd : En kvalitativ studie om socialsekreterares syn på bedömningar av ekonomiskt bistånd, om den egna yrkesrollen och organisationen

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Ida Henriksson; Emelie Strömberg; [2021]
  Nyckelord :socialsekreterare; ekonomiskt bistånd; yrkesroll; krav; organisation;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to investigate how social workers reason in their assessment of financial aid, whether their own professional role varies with who the clients are and what conditions they have at work. We used a qualitative method to achieve the purpose of this study. LÄS MER