Sökning: "Ida Holden Langemark"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Ida Holden Langemark.

  1. 1. Perspectives on Sustainability in Cultural Heritage Conservation

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

    Författare :Ida Holden Langemark; [2020-08-05]
    Nyckelord :Agenda 2030; sustainable development; heritage sector;

    Sammanfattning : Degree project for Bachelor of Science in Conservation 2020, 180 HECSecond Cycle2020:26.... LÄS MER