Sökning: "Ida Jansson"

Visar resultat 1 - 5 av 33 uppsatser innehållade orden Ida Jansson.

 1. 1. Occupational Therapists’ Experiences of working in Irish Schools

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Ida Jansson; Emil Heitz; [2020]
  Nyckelord :Communication; Experiences; Irish schools; Occupational Therapy; Arbetsterapi; skola;

  Sammanfattning : Purpose. The purpose of the study was to describe Occupational Therapists’ experiences of working in Irish schools.  Method. Convenience sampling was used to recruit the eight participants in the study. LÄS MER

 2. 2. Gymnasieskola på distans : Lärares erfarenheter och lärdomar av förändrade arbetssätt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Ida Jansson; [2020]
  Nyckelord :distansundervisning; pedagogiska verktyg; arbetssätt; covid-19;

  Sammanfattning : År 2020 kommer gå till historien som året då en pandemi härjade i världen och gymnasieskolorna rekommenderades att ställa om till distansundervisning. Denna studie undersöker lärares tankar, åsikter och erfarenheter kring distansundervisningen som bedrevs till följd av covid-19 pandemin vårterminen 2020 samt hur det kan användas i framtida undervisning. LÄS MER

 3. 3. “Ibland så blandar jag min shake med röd mjölk istället för blå mjölk” : Universitetsstudenters upplevelser av vardagslyx och hur det påverkar välbefinnandet

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Rebecca Kalenius; Ida Jansson; [2020]
  Nyckelord :health promotion; empowerment; pampering; motivation; fulfillment of needs; health; stress reduction; wellness; hälsopromotion; empowerment; vardagslyx; motivation; uppfyllande av behov; hälsa; stressreduktion; välbefinnande;

  Sammanfattning : Vardagslyx beskrivs som något som frångår vardagsrutinen och handlingen ses ofta som tillfredsställande. Begreppet och fenomenet är än idag något abstrakt och diffust, då det skiljer sig mellan olika individer hur, när och varför man väljer att tillämpa vardagslyx. LÄS MER

 4. 4. Please mind the gap : En kvalitativ studie om studievägledarens syn på relevansproblematiken inom högre utbildning

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Ida Jansson; [2019]
  Nyckelord :Competence; learning; employability; theory and practice; higher education; labor market; work-related;

  Sammanfattning : A current topic that is being discussed in education is the opportunity to work after graduation. The thesis strives to investigate what kind of competence is being created in higher education in order to determine the employability of the student and to clarify what educational support that is available. LÄS MER

 5. 5. Det professionella stödets betydelse för pappors upplevelse av sitt första barns födelse : en kvalitativ innehållsanalys

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Ida Jansson; Sandra Gustafsson; [2018]
  Nyckelord :delaktighet; förlossning; information; kommunikation; personcentrerad vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: I alla tider har kvinnor stöttat andra kvinnor under förlossningen och den födande kvinnan ses som huvudperson. Omfattande forskning finns på kvinnors behov av professionellt stöd under förlossningen. Nyligen har även pappors upplevelse och behov uppmärksammats. LÄS MER