Sökning: "Ida Jensen"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Ida Jensen.

 1. 1. Sexuell samvaro efter hjärtinfarkt

  M1-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Linda Hagman; Evelina Svensson; Ida Jensen; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Sinnrik matematik : En läromedelsanalys med fokus på uppgifters visuella, auditiva och kinestetiska/taktila stöd

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för matematik och datavetenskap (from 2013)

  Författare :Ida Him-Jensen; [2018]
  Nyckelord :Teaching mathematics; teaching materials; sensory input;

  Sammanfattning : The purpose of the essay is to examine the possibilities for students to learn mathematics with a variety of senses through the tasks in the teaching materials Nya matematikboken, Singma and Favorit matematik during school year 1. The focus is on visual, auditory and kinesthetic/tactile support. LÄS MER

 3. 3. Motivation : Hur får företag sina anställda motiverade till sitt arbete?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU; Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU; Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU

  Författare :Nicklas Gustafsson; Ida Jensen; Tanja Ljubez; [2012]
  Nyckelord :ansvar; arbetsmiljö; demotivation; belöning; karriär; kunskapskapital och motivation;

  Sammanfattning : Sammanfattning Titel:                             Hur får företaget sina anställda motiverade till sitt arbete? Datum:                         2012-05-25 Nivå:                             C-uppsats i företagsekonomi 15 hp Författare:                   Ida Jensen, Nicklas Gustafsson samt Tanja Ljubez Handledare:                 Thomas Karlsson Examinator:                 Petter Boye Problembakgrund:     En av de viktigaste resurserna inom organisationerna är kunskapskapitalet som finns hos de anställda. För organisationerna handlar det om att maximera utnyttjandet och utvecklandet av kunskapskapitalet. LÄS MER

 4. 4. Optimal group size for calves fed in transponder-controlled milk feeders

  L3-uppsats, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Ida Eriksson; [2009]
  Nyckelord :calves; group size; transponder-controlled milk feeders;

  Sammanfattning : Traditionally preweaned calves have been kept in single pens until the time for weaning. However, nowadays the general opinion from both the society and manufactures is that calves should preferable be kept in groups (DeLaval, 2000). There are several reasons why group housing is increasing. LÄS MER

 5. 5. Säkerhetsarbetet i kundens tjänst eller inte?- på ett nöjesfält

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Anja Grönvall; Andreas Källström; Ida Jensen; [2008]
  Nyckelord :risk; säkerhet; säkerhetsarbete; destinationsmarknadsföring; image; media; Tourism; Turism; Social Sciences;

  Sammanfattning : Sammanfattning Titel: Säkerhetsarbetet i kundens tjänst eller inte?- på ett nöjesfält Författare: Anja Grönvall, Ida Jensen och Andreas Källström Syfte: Vårt syfte med denna uppsats är att undersöka hur anläggningens hanterande av säkerhet påverkar turistens syn på en turistanläggning. Metod: Vi har utfört en enkätundersökning för att kunna få en uppfattning av hur Lisebergs kunder anser att säkerhetsarbetet fungerar. LÄS MER