Sökning: "Ida Jonsson"

Visar resultat 1 - 5 av 35 uppsatser innehållade orden Ida Jonsson.

 1. 1. Måltidglädje - ett samarbete över gränserna En fallstudie om implementering av ett mellanmålskoncept i äldreomsorgen.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Emma Hopkins; Ida Jonsson; [2019-08-14]
  Nyckelord :aptit; matglädje; måltidsservice; undernäring; äldreomsorg mot äldre;

  Sammanfattning : Program: Kostekonomi med inriktning mot ledarskap.Nivå: GrundnivåHandledare: Cecilia Magnusson SporreExaminator: Anna PostAntal sidor: 40 (inklusive bilagor)Termin/år: VT2019... LÄS MER

 2. 2. Att leva med endometrios : En kvantitativ litteraturöversikt av påverkan på livskvaliteten

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad; Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Ida Jonasson; Sofie Jonsson; [2019]
  Nyckelord :Endometrios; fysisk hälsa; litteraturstudie; livskvalitet; psykisk hälsa; sociala relationer;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Föräldrar till ´sjukt söta´ barn och ungdomar-En litteraturöversikt om diabetes typ 1

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad; Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Ida Edvinsson Sjökvist; Tina Jonsson; [2019]
  Nyckelord :Diabetes typ 1; familjefokuserad omvårdnad; föräldrars upplevelse; sjuksköterskans roll;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. "Ska vi kicka fotboll, fröken?" : En kvalitativ studie av barns föreställningar och förväntningar på pedagoger och därav      genusskapande i förskolan.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Ida Jonsson; [2018]
  Nyckelord :gender; children; masculinity; genus; genusmönster; positioner; maskulinitet; barn; hierarkisk genusordning; jämställdhet;

  Sammanfattning : "Should we kick football, miss?" - A qualitative study of children´s perceptions and expectations in preschool staff and thereof their gender creation in preschool.  Det övergripande syftet med den här studien är att i förskolläraryrket, vilket är dominerat av kvinnor, få en inblick i hur barn upplever skillnader på manliga och kvinnliga pedagogers sätt att initiera aktiviteter i förskolan och därav hur genus kan skapas genom lek och aktivitet. LÄS MER

 5. 5. En vaken mardröm Hur kan vi undvika oavsiktlig medvetenhet under generell anestesi?

  Magister-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Ida Andersson; Malin Jonsson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER