Sökning: "Ida Josefsson"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden Ida Josefsson.

 1. 1. Sjuksköterskors erfarenhet av följsamhet till basala hygienrutiner Titel (engelsk) - En intervjustudie på en ortopedavdelning

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Lydia Johansson; Ida Josefsson; [2021-02-25]
  Nyckelord :Sjuksköterska; erfarenhet; följsamhet; basala hygienrutiner; vårdrelaterade infektioner; patientsäkerhet; infektionsprevention;

  Sammanfattning : Bakgrund: Vårdrelaterade infektioner (VRI) innebär ett stort lidande för patienten och enkostnad för samhället. För att minska antalet VRI och arbeta preventivt mot smittspridninginom hälso- och sjukvården är det av stor vikt att basala hygienrutiner (BHR) följs. LÄS MER

 2. 2. Presence of hypergonadotropic hypogonadism in dogs with primary adrenocortical insufficiency

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Ida Josefsson; [2020]
  Nyckelord :primary adrenocortical insufficiency; addison´s disease; dog; hypergonadotropic hypogonadism; autoimmune polyendocrine syndromes; luteinizing hormone;

  Sammanfattning : Primary adrenocortical insufficiency (PAI) is a complex endocrine dysfunction that can occur in both dogs and humans. The three layers of the adrenal cortex are destroyed, which is most often an autoimmune process. There is evidence of other autoimmune endocrinopathies, such as hypothyroidism, occurring concurrently with PAI in dogs. LÄS MER

 3. 3. FYSISK AKTIVITET OCH SÖMN BLAND STILLASITTANDE ARBETARE : En kvantitativ studie bland medicinska sekreterare

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Yrkes- och miljömedicin; Umeå universitet/Yrkes- och miljömedicin

  Författare :Ida Josefsson; Therese Samuelsson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Diagnostisering av vingelsjuka : metoder och utmaningar

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Ida Josefsson; [2017]
  Nyckelord :vingelsjuka; Bornavirus; ; katt; diagnostik;

  Sammanfattning : Vingelsjuka hos katt leder till en non-suppurativ meningoencefalomyelit med symtom som vinglighet, nedsatta reflexer och beteendeförändringar. Kopplingen mellan sjukdomen och det neurotropa bornaviruset BoDV bevisades i mitten på 90-talet, men viruset var känt sedan innan i Centraleuropa där det orsakar neurologisk sjukdom hos bland annat häst och får. LÄS MER

 5. 5. Västerländsk turism och föreställningar om tibetansk buddhism : En fältstudie om den västerländska turismens påverkan på den tibetanska lokalbefolkningen i Dharamsala

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Ida Josefsson; [2017]
  Nyckelord :Appropriering; Postsekulär turism; Tibetansk Buddhism; Religion; Globalisering;

  Sammanfattning : Denna uppsats behandlar frågan om hur västerländsk turism påverkar den tibetanska lokalbefolkningen och specifikt buddhismen i McLeod Ganj i norra Indien. Uppsatsen undersöker och kartlägger relationer mellan religiösa, politiska och ekonomiska intressen samt vad den tibetanska befolkningen tycker om en eventuell kommersialisering av deras buddhistiska kultur och religion. LÄS MER