Sökning: "Ida Karmberg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Ida Karmberg.

  1. 1. Regeringen och feministisk teori - en idé till verklighet : En kvalitativ innehållsanalys av regeringens jämställdhetspolitik

    Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

    Författare :Ida Karmberg; [2021]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : This essay aims to analyse the former government Löfven 1´s gender equality politics in its correlation with three theoretical feminist orientations; liberal feminism, socialistic feminism and radical feminism. The essay is based upon the missive “Goal, power and authority - feminist politics for an equal future” (2016/17:10) (Mål, makt och myndighet - feministisk politik för en jämställd framtid) where the target for analyse is the missive´s six sub-goals in terms of achieving gender equality. LÄS MER