Sökning: "Ida Kulborg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Ida Kulborg.

  1. 1. Smärta, sorg och ett nytt liv : En litteraturöversikt över personers upplevelse av att leva med reumatoid artrit

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

    Författare :Karin Filipsson; Ida Kulborg; [2019]
    Nyckelord :Kronisk sjukdom; livsomställning; personcentrerad omvårdnad; reumatoid artrit; sorg;

    Sammanfattning : Bakgrund: Reumatoid artrit, RA, är en systemisk, autoimmun och livslång sjukdom. Runt 2 000 personer nydiagnostiseras i Sverige varje år. Kvinnor drabbas i högre grad än män.  Syfte: Syftet var att beskriva personers upplevelse av att leva med reumatoid artrit. LÄS MER