Sökning: "Ida Kvissberg"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Ida Kvissberg.

 1. 1. Riskfaktorer för psykisk ohälsa hos ambulanspersonal : en litteraturstudie

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Emma Ising; Ida Kvissberg; [2020]
  Nyckelord :Ambulance staff; Mental illness; Stress; Risk factors; PTSD; Ambulanspersonal; Psykisk ohälsa; Stress; Riskfaktorer; PTSD;

  Sammanfattning : Ambulanspersonal arbetar i en miljö som kan vara psykiskt påfrestande. Känsliga och komplexa problem behöver lösas självständigt, med begränsade resurser och ibland under stark tidspress. I mötet med patienten ställs ambulanspersonal inför professionella och emotionella utmaningar. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskan och lönen: Från uppoffring till uppror

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Ida Kvissberg; Camilla Gunnarsson; [2013-06-10]
  Nyckelord :sjuksköterska; historisk bild; genus; kall; sjuksköterskeuppror; 24K;

  Sammanfattning : Sjuksköterskeyrket präglades tidigt av kyrkans tanke om ett kall. Lönefrågan var länge tabu eftersom yrket ansågs vara ett barmhärtighetsverk. Sjuksköterskeyrket fick omgående en renodlad kvinnodominans och har fortfarande 90 % kvinnliga yrkesutövare. LÄS MER