Sökning: "Ida Larsson"

Visar resultat 1 - 5 av 86 uppsatser innehållade orden Ida Larsson.

 1. 1. Gynnas konkurrerande jordbrukare av samarbete?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Lovisa Niilekselä; Ida Sundström; Ellen Traung; Denis Larsson; [2020]
  Nyckelord :Cooperation; Competition; Agriculture; members; Co-opetition and cooperatives.; Agriculture and Food Sciences;

  Sammanfattning : ABSTRACT Title: Do competing farmers benefit from cooperation? Seminar date: 2020-01-17 Course: FEKH19, Business Administration: Bachelor Degree Project in Strategic Management Undergraduate Level. Authors: Denis Larsson, Lovisa Niilekselä, Ida Sundström and Ellen Traung Advisor: Magnus Johansson. LÄS MER

 2. 2. Det konstruerade "viet"- en kvalitativ intervjustudie om handledare på fontänhus och deras resonemang kring jämlikhet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Ida Andersson; Linnéa Larsson; [2020]
  Nyckelord :Fountain house; equality; boundaries; Arendt; Goffman; construction of us; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study is to explore how employees at fountain houses in south of Sweden describes differences and similarities between them and members. The study is based on six qualitative interviews with employees, who has the title supervisors, from three different fountain houses. LÄS MER

 3. 3. Patienters erfarenheter av fysisk aktivitet som behandling vid depression : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Rikard Andersson; Ida Larsson; [2020]
  Nyckelord :Depression; experiences; physical activity; literature review; Depression; erfarenheter; fysisk aktivitet; litteraturöversikt;

  Sammanfattning : Bakgrund: Psykisk ohälsa är ett växande problem runt om i hela världen. Runt 350 miljoner människor lider idag av depression och depression ligger på gränsen till att bli världens största folksjukdom. Depression är en komplex sjukdom och behandlas med beteendeterapi, elbehandling och läkemedel. LÄS MER

 4. 4. Important activities in an early ERP implementation phase : A case study at Valmet

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för informationssystem och –teknologi; Mittuniversitetet/Institutionen för informationssystem och –teknologi

  Författare :Emma Larsson; Ida Hallberg; [2020]
  Nyckelord :Enterprise resource planning; implementation; critical success factors; Change management; ERP-system;

  Sammanfattning : Research about implementing an ERP system has been investigated for many years but is still a current issue. This is due to the large number of implementations that fail. The purpose of this paper is to identify important activities in an early phase of an ERP implementation. LÄS MER

 5. 5. Programmering i förskolan : ett ämnesöverskridande verktyg?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Ida Larsson; [2020]
  Nyckelord :programmering; förskolan; ämnesöverskridande; digitala verktyg; ikt;

  Sammanfattning : I dagens samhälle går teknologin snabbt framåt. Det är viktigt för individer i samhället att följa med i denna utveckling. För att alla ska ha möjlighet att göra just detta så behöver den grundläggande förståelsen för teknik börja tidigt. Syftet med denna studie är att undersöka programmeringens plats i dagens förskola. LÄS MER