Sökning: "Ida Lindell"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade orden Ida Lindell.

 1. 1. Barnmorskors erfarenheter av abortvård : En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Ida Lindell; Sara Sandström; [2020]
  Nyckelord :Abortion; Abortion care; Experiences; Midwife; Women; Abort; Kvinnor; Medicinsk abort; Omhändertagande;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige utförs ett stort antal aborter varje år. I barnmorskans kompetensområde ingår det att ge kvinnor vård vid abort. Tidigare forskning beskriver att ju senare abort desto svårare upplevs det för både kvinnan och barnmorskan. LÄS MER

 2. 2. Analysis of the flow of secondary steam through a reheater using 3D CFD

  Master-uppsats, KTH/Mekanik

  Författare :Ida Lindell; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In this study 3D CFD was used to study the mass flow distribution in a reheater in a nuclear power plant. The aim was to see if 3D-modeling provide different results than traditionally used 1D-analysis. Models with detailed geometry were created for a section of the tube package in the reheater to obtain pressure drop coefficients. LÄS MER

 3. 3. Personers upplevelser av strålbehandling i samband med en cancersjukdom : En litteraturstudie baserad på patografier

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Awang Lindell; Ida Moberg; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Strålbehandling är en av det vanligaste och viktigaste behandlingsmetoderna vid cancer. Var tredje person i Sverige drabbas någon gång under sin livstid av cancer. Strålbehandlingen orsakar vanligtvis fysiska och psykosociala problem. LÄS MER

 4. 4. Penna eller tangentbord? : – En litteraturstudie om två verktyg för att skriva anteckningar och dess påverkan på lärande vid anteckningsmoment

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Ida Lindell; [2017]
  Nyckelord :Penna; tangentbord; lärande; antecknande; anteckningsprocess;

  Sammanfattning : Genom en systematisk litteraturstudie undersöktes pennans och tangentbordets betydelse för lärande genom att a) undersöka huruvida valet av verktyg för att skriva anteckningar kan påverka lärandet vid anteckningsmoment och b) undersöka om det fanns skillnader, och i så fall på vilket sätt, för anteckningsprocesserna beroende på vilket verktyg som användes. Sju vetenskapligt granskade artiklar sammanställdes och analyserades utifrån dessa frågor. LÄS MER

 5. 5. Hur autonoma first mile last mile-fordonkan användas i Åkersberga år 2030för att bidra till hållbara transporter.

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI)KTH/Integrated Transport Research Lab, ITRL; KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI)

  Författare :Ida Lindell; Stefan Engström Kurki; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sedan autonoma fordon började få allt mer uppmärksamhet i media har det diskuterats hur dessa kan tänkas förändra transportsystemet. Samtidigt ökar kraven på hållbara transporter och tiden för att nå Europakommissionens mål om fossilfria bränslen år 2050 blir allt kortare. LÄS MER