Sökning: "Ida Mattsson"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden Ida Mattsson.

 1. 1. Samiska offerplatser : En studie av syfte, brukningstid och kontinuitet i den samiska offerkulten

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för arkeologi och antik historia

  Författare :Ida Mattsson; [2019]
  Nyckelord :Sámi; sacrificial sites; continuity; indigenes people; siejdde-stones;

  Sammanfattning : Sámi sacrificial sites were a central part of the Sámi pre-Christian belief. The Sámi saw the world from a holistic point of view where nature, humans and spirits were all connected. The interest for sacrificial sites have a long history and both older research and some more recent studies are available with new analysis methods. LÄS MER

 2. 2. Förändringar med ett nytt liv : Patienters upplevelser av att följa vätskerestriktioner vid njursvikt

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Ida Mattsson; Daniel Savander; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att leva med vätskerestriktion vid njursvikt innebär stora utmaningar för patienter. Anhöriga och sjuksköterskor upplever att patienter har svårt att följa restriktionerna på grund av exempelvis en negativ inställning och en svårighet att hantera olika känslor som kan uppkomma. LÄS MER

 3. 3. Skyfallsanpassning som skapar mervärden : en gestaltning av Södra Promenadens kanalrum

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Ida Mattsson; Monika Brogard; [2018]
  Nyckelord :skyfall; skyfallshantering; hållbar dagvattenhantering; mervärde; synergier; multifunktionell;

  Sammanfattning : Skyfall förväntas bli allt vanligare och intensivare på grund av dagens klimatförändringar och förväntas därför också skapa stora problem i urbana miljöer med mer frekventa översvämningar. Malmö har mellan åren 2007 och 2014 drabbats av så mycket som tre skyfall med omfattande konsekvenser och skador på infrastruktur och bebyggelse. LÄS MER

 4. 4. Hundägares kunskaper och inställningar till färskfoder

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Isabelle Lindholm; Ida Mattsson; [2018]
  Nyckelord :färskfoder; BARF; hund; bakterier; parasiter;

  Sammanfattning : Färskutfodring av hund är något som kontinuerligt ökar i popularitet. Vid färskutfodring utfodras hunden generellt med rått och obehandlat kött, slaktbiprodukter, ben samt grönsaker. LÄS MER

 5. 5. Att ratta eller rata bilen? : En fallstudie på Östra Torggatan i Karlstad med fokus på mobility management

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation; Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation

  Författare :Cecilia Mattsson; Ida Hermanseter; [2017]
  Nyckelord :Trafikplanering; mobilitet; Karlstad; mobility management;

  Sammanfattning : Bilens plats har det senaste århundradet förändrat hela samhället med sin betydelse för utvecklingen (Nayak & Jeffrey 2011) och det verkar finnas en enighet bland politiker, planerare och forskare att en blandad och tät stad är mer hållbar än den glesa och transportberoende bebyggelsen som präglade planeringen från 1950-talet och framåt (Stadsliv AB 2015). Därför syftar denna uppsats till att belysa och förstå hur det planeras för, eller emot, bilen kontra fotgängare, cyklister och kollektivtrafik i staden. LÄS MER