Sökning: "Ida Mikko"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Ida Mikko.

  1. 1. Världen anropar En studie av utrikesnyheternas väg till svenska tidningsläsare

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

    Författare :Ida Mikko; Daniel Ågren; [2015-08-28]
    Nyckelord :News values; gatekeeping; agenda setting;

    Sammanfattning : Title: The World is Calling - A study of international news flow into swedish newspapersAuthors: Ida Mikko & Daniel ÅgrenLevel: Bachelor of JournalismLocation: University of GothenburgLanguage: SwedishNumber of pages: 27This essay aims to investigate the international news flow into Sweden through the key national news agency TT (Tidningarnas Telegrambyrå) and further through four major Swedish newspapers onto the public market. Our chosen method is a quantitative content analysis where we look at the output from TT and aforementioned newspapers with the goal to study and analyze differences. LÄS MER