Sökning: "Ida Myrsäter"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Ida Myrsäter.

  1. 1. Kvinnliga immigranters uppfattningar kring antikonception

    Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

    Författare :Ida Myrsäter; Annsofie Norling; [2019]
    Nyckelord :Kvinnliga immigranter; barnmorska; antikonception;

    Sammanfattning : Inledning/ bakgrund: I Sverige är sexualundervisning och antikonceptionsanvändning utbredd. Sverige har de senaste åren tagit emot många immigranter från olika kulturer, däribland många kvinnliga immigranter. Detta ställer nya krav på vården och rådgivningen kring antikonception och även krav på barnmorskan och hennes roll. LÄS MER