Sökning: "Ida Nilros"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Ida Nilros.

 1. 1. The pursuit of a business model framework for the sharing economy

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Leonard Bergström; Sara Hellström; Ida Nilros; [2016]
  Nyckelord :Business and Economics;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Apoteksbranschens utveckling

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Jessica Almqvist; Ida Nilros; Sara Sjöberg; [2015]
  Nyckelord :Business and Economics;

  Sammanfattning : .... LÄS MER