Sökning: "Ida Nykvist"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Ida Nykvist.

  1. 1. Kommunikation och patientsäkerhet i teamarbetet på hybridsal – Operationssjuksköterskans perspektiv

    Magister-uppsats,

    Författare :Cecilia Lindberg; Ida Nykvist; [2018-07-10]
    Nyckelord :Teamarbete; hybridsal; operationssjuksköterska; patientsäkerhet; kommunikation; crew resource management;

    Sammanfattning : Background: The hybrid procedure is a combination of endovascular technique and open surgery and is performed in a hybrid room where advanced X-ray equipment and a traditional operating room is combined. In the hybrid room, several different professions work together and the scrub nurse is usually a part of the team. LÄS MER