Sökning: "Ida Nyman"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden Ida Nyman.

 1. 1. User Interface Design for Promoting Wellness : An Application User Interface with a Focus on Usability and Encouragement of Physical Activity

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Ida Nyman; Malin Norén; [2021]
  Nyckelord :Industrial design engineering; user experience; user interface; usability; nudging; motivation; workout application; Teknisk design; användarupplevelse; användargränssnitt; användbarhet; nudging; motivation; träningsapplikation;

  Sammanfattning :   Good health amongst employees is essential for an organization, and it is well known that exercise and daily movement have an enormous impact on our health. Physical activity can decrease sick leave and give the employees more energy for their work. LÄS MER

 2. 2. Kvinnors upplevelse av att leva med endometrios i det dagliga livet

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Ida Bergman; Johanna Nyman; [2018]
  Nyckelord :Dagligt liv; Endometrios; Kvinnor; Lidande; Upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund  Globalt sett lever cirka två till tio procent av alla kvinnor i fertil ålder med endometrios. Tillståndet utvecklas när celler från endometriet släpper och fäster på annan vävnadsyta utanför livmodern. LÄS MER

 3. 3. "En bok för alla?"- en diskursanalytisk studie om hur barn med ADHD framställs i bilderböcker

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Ida Nyman; Angelica Larsson; [2017]
  Nyckelord :förskola; barn med ADHD; bilderbok; diskursanalys; förskollärare; identifikationsprocess; poststrukturalism; skola; visuell textanalys;

  Sammanfattning : Idag finns det många barn med ADHD som med sina särskilda egenskaper har svårt att identifiera sig med den vanligt förekommande litteraturen eftersom den sällan innefattar karaktärer med diagnoser. Bokläsningen är en central del i förskolans verksamhet och ska kunna ge barnen förutsättningar till att identifiera sig och känna samhörighet med böckernas olika karaktärer. LÄS MER

 4. 4. Att vårda personer med intellektuell funktionsnedsättning : En litteraturstudie om vårdpersonals erfarenheter

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad; Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Ida Kauppi Brodin; Sofia Nyman; [2015]
  Nyckelord :Intellectual disability; healthcare personnel; nursing; literature study; Intellektuell funktionsnedsättning; vårdpersonal; omvårdnad; litteraturstudie;

  Sammanfattning : Bakgrund: Personer med intellektuell funktionsnedsättning har en ökad risk för fysisk och psykisk ohälsa och lider av samsjuklighet i större grad än övriga befolkningen. Medellivslängden för personer med intellektuell funktionsnedsättning har ökat vilket leder till en växande grupp människor med särskilda behov som behöver tillgodoses av hälso- och sjukvården. LÄS MER

 5. 5. Quartzene – A promising thermal insulator : Studies of thermal conductivity’s dependence of density and compression of Quartzene® in the form of powder.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper

  Författare :Erik Bamford; Gustav Ek; Daniel Hedbom; Johan Nyman; Victor Petterson; Josefin Sjöberg; Ida Styffe; Olivier Vizuete; [2014]
  Nyckelord :aerogel; insulation; conductivity; compression; Knudsen; Quartzene;

  Sammanfattning : The purpose of this project was to study Svenska Aerogel AB’s product Quartzene®, and develop its capacity as a thermal insulator. Quartzene® is a silica based mesoporous material developed by Svenska Aerogel AB, with properties similar to aerogels produced by the sol-gel process. LÄS MER