Sökning: "Ida Persson"

Visar resultat 1 - 5 av 66 uppsatser innehållade orden Ida Persson.

 1. 1. Högläsningens betydelse i klassrummet : En litteraturstudie över arbetssätt och effekter av högläsning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande; Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

  Författare :Malin Persson; Ida Addén; [2018]
  Nyckelord :Högläsning; arbetssätt; effekter; år F-3;

  Sammanfattning : Syftet med denna litteraturstudie är att undersöka högläsningens betydelse i klassrummet med inriktning mot förskoleklass till årskurs tre. I studien granskas arbetssätt kring högläsning och högläsningens effekter på eleverna. LÄS MER

 2. 2. Förorten som socialt problem? : Förortsungdomars egen beskrivning av sin verklighet i bostadsområdet.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Socialt arbete; Högskolan i Gävle/Socialt arbete

  Författare :Rayan Daklallah; Ida Persson; [2018]
  Nyckelord :Suburbs; youths and suburbs; suburban youths.; Förort; ungdomar och förorter; förorter; förortsungdomar.;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to examine the perspective of suburban youths on their residential are. This research is based upon qualitative interviews. In order to analyse the qualitative interviews that will be conducted, two theories will be implemented. LÄS MER

 3. 3. Kroppsideal & sociala medier : En kvalitativ studie av unga kvinnors möte med kroppsideal på sociala medier

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Ida Persson; [2018]
  Nyckelord :social media; body image; body ideal; young women; sociala medier; kroppsuppfattning; kroppsideal; unga kvinnor;

  Sammanfattning : Idag är sociala medier en stor del av vår vardag och undersökningar visar att unga kvinnor utgör den största gruppen av användare. Det är även de som i störst utsträckning känner stress över det egna utseendet och kroppen. LÄS MER

 4. 4. Kvalitet i kundmötet : Det strategiska arbetet med skapande och säkerställande av kvalitet i företag med hög andel deltidsanställda

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Lisa Levander; Ida Persson; [2018]
  Nyckelord :Kundmöte; kvalitet; deltidsanställda;

  Sammanfattning : Konkurrensen på den globala marknaden blir allt hårdare och det ställer högre krav på den kvalitet företag erbjuder sina kunder. Ett ögonblick där kunden bedömer ett företags servicekvalitet är kundmötet, där företag och kund interagerar med varandra. LÄS MER

 5. 5. ”Andra till höger och så rakt fram till morgonen” : – En komparativ studie av Peter Pan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Ida Persson; [2018]
  Nyckelord :Peter Pan; Peter Pan och Wendy; J.M. Barrie; Disney; The Walt Disney Company;

  Sammanfattning : Denna komparativa analys jämför J.M. Barries Peter Pan och Wendy (2013) med Disneys Peter Pan (2015) för att se hur karaktärerna förändrats genom adaptionen av berättelsen. LÄS MER