Sökning: "Ida Persson"

Visar resultat 1 - 5 av 75 uppsatser innehållade orden Ida Persson.

 1. 1. Användningen av simulerade lärmiljöer inom logopedutbildningar i Sverige och dess påverkan på studenters lärande

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Daniella Nissan; Ida Persson; [2021-08-10]
  Nyckelord :Simulerade lärmiljöer; Lärande; Logopedutbildning; Pedagogiska perspektiv; Fenomenografi; Simulated learning environments; Learning; Speech-language pathology education; Pedagogical perspective; Phenomenography;

  Sammanfattning : Simulated learning environments are used in health care education internationally and have shown positive effects on learning. The lack of knowledge in Sweden motivates this study that examined the use of simulated learning environments in speech-language pathology education in Sweden, how students describe its effect on learning and if there is a difference in learning depending on the type used. LÄS MER

 2. 2. Hållbar organisationsförändring inom detaljhandeln : En explorativ studie i syfte att undersöka relationen mellan ledarskap och intern kommunikation

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Hanna Nilsson; Ida Persson; [2021]
  Nyckelord :Leadership; Leader qualities; Leadership styles; Retail; Sustainable organizational change; Circular economy; Internal communication; Ledarskap; Ledaregenskaper; Ledarskapsstilar; Detaljhandel; Hållbar organisationsförändring; Cirkulär ekonomi; Intern kommunikation;

  Sammanfattning : In a society where the sustainability trend is growing and becoming increasingly important, companies are expected to make clearer commitments to sustainability where consumers are increasingly demanding a change when it comes to among other things, production and social responsibility. In retail, there is a clear wave of sustainability due to increased knowledge and that consumers now do more conscious choices. LÄS MER

 3. 3. Tro på konspirationsteoriers samband med tankestilar, epistemologiskt oberättigad tro, maktlöshet och utbildningsnivå

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Marcus Persson; Ida Sjöholm; [2021]
  Nyckelord :analytical thinking; belief in conspiracy theories; belief in simple solutions; education; intuitive thinking; paranormal beliefs; powerlessness; pseudoscientific beliefs; rejection of science regarding climate; rejection of science regarding vaccine; Analytiskt tänkande; förkastande av forskning kring klimat; förkastande av forskning kring vaccin; intuitivt tänkande; maktlöshet; tro på enkla lösningar; tro på konspirationsteorier; tro på paranormala fenomen; tro på pseudovetenskap; utbildning;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka ifall intuitivt tänkande, analytiskt tänkande, tro påparanormala fenomen, tro på pseudovetenskap, förkastande av forskning kring klimat,förkastande av forskning kring vaccin, utbildningsnivå, maktlöshet samt tro på enkla lösningarpredicerar tro på konspirationsteorier. Insamlingen av data skedde genom ett icke slumpmässigtbekvämlighetsurval samt frivillighetsurval. LÄS MER

 4. 4. “Systemet är riggat för att misslyckas” : - En kvalitativ studie om socialsekreterares upplevelser av samverkan kring klienter med samsjuklighet

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Ida Johansson; Linnea Persson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Vårdens betydelse för upplevelsen av abort : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Ida Persson; Ebba Sandström; [2020]
  Nyckelord :abort; omvårdnad; upplevelse; information; miljö; smärta; stöd; bemötande;

  Sammanfattning : Grundläggande för god abortvård är att vårdpersonal har kunskap om hur vårdarbetet bör utövas vid en abort. Därför sammanställdes tidigare forskning i området för att belysa vad i vården som har en påverkan på kvinnors upplevelse vid en abort. Detta för att förbättra abortvården. LÄS MER